Bestuurderspas

We ontvingen van de taxichauffeurs heel wat vragen en bezorgdheden aangaande de bestuurderpas die voor elke chauffeur die in het Vlaams gewest taxidiensten uitvoert, verplicht wordt.

Hier zetten we de regels even op een rij.


Bestuurderspas

Vanaf 1 juli 2020 heeft elke taxichauffeur in het Vlaams gewest een bestuurderspas nodig, ongeacht het statuut (werknemer of zelfstandige) en dit zowel als taxi- als VVB-chauffeur of als chauffeur onder de nieuwe vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer.

Chauffeurs die al van vroeger een taxibrevet of erkenningskaart van hun stad of gemeente hebben, moeten de bestuurderspas ook aanvragen vóór 1 juli 2020. Houd hierbij rekening met een behandelingstermijn van maximum 40 dagen.


Waar aanvragen?

Je vraagt de bestuurderspas aan in de gemeente waar je woont. Taxichauffeurs die buiten het Vlaams gewest wonen, doen de aanvraag in een Vlaamse gemeente naar keuze.


Hoe vraagt je een bestuurderspas aan?

De aanvraag verloopt volledig digitaal via https://centaurus2020.vlaanderen.be/aanvraagbestuurderspas/

Je moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je bent minstens 2 jaar in het bezit van een rijbewijs.
  • Je beschikt over een rijbewijs met geldige medische keuring voor bezoldigd personenvervoer.
  • Je beschikt over een toelating om arbeidsprestaties te verrichten (enkel indien u een buitenlandse staatsburger bent).
  • Je voldoet aan de moraliteitsvoorwaarden zoals bepaald in artikel 25 van het Uitvoeringsbesluit van 8 november 2019.
  • Je voldoet aan de taalvereisten: Minimum taalkennis niveau B1 volgens het Europees Referentiekader (overgangsbepaling: A2 volstaat, mits erewoordverklaring om binnen de twee jaar niveau B1 te halen).

Voeg bij je aanvraag de volgende documenten toe:

  • Kopie van je rijbewijs.
  • Een beroepskaart of arbeidskaart (internationale werknemers) indien van toepassing.
  • Een uittreksel uit het strafregister conform artikel 596.1-28. Dit attest mag bij het indienen niet ouder zijn dan 3 maanden.
  • Een attest kennis Nederlands van niveau B1 volgens het Europees Referentiekader voor Talen (ERK).

Indien je voldoet aan de voorwaarden, ontvang je een bestuurderspas die geldig is voor 5 jaar. De bestuurderspas wordt elke 5 jaar hernieuwd volgens dezelfde voorwaarden als hierboven. Jaarlijks moet de chauffeur zijn uittreksel uit het strafregister conform artikel 596,1-28 van maximaal 3 maanden oud, bezorgen aan zijn gemeente.


Wat kost het?

Bij afhaling van de bestuurderspas betaalt je een retributie van 20 euro (jaarlijks geïndexeerd bedrag). Deze retributie valt volledige ten laste van de chauffeur.

Vereist taalniveau

Als BTB hebben we samen met de andere sociale partners meermaals bij desbetreffende ministers bepleit dat het vereiste taalniveau B1 voor heel wat taxichauffeurs onrealistisch is, vooral voor de chauffeurs die in de Vlaamse rand werken. Helaas brachten onze argumenten en voorstellen geen verandering in de vereiste. Omwille van de Corona-crisis en op onze vraag werd onlangs de bewijslast van de taalvereiste wel uitgesteld tot 1 oktober.

De vereiste talenkennis moet bewezen worden met een Diploma of getuigschrift hoger middelbaar onderwijs, of attest niveau B1 of 2.1. Of bewijs van lager onderwijs of attest niveau A2 of 1.2, MET erewoordverklaring dat je binnen de 2 jaar niveau B1 zal behalen.

Als BTB zijn we van mening dat we in samenwerking met de andere sociale partners in de schoot van het sociaal fonds actief moeten reageren om de chauffeurs maximaal hierin bij te staan. Daarom deed BTB een voorstel binnen het sociaal fonds om een opleiding (al dan niet online) te organiseren, zodat chauffeurs die dat willen hun niveau Nederlands kunnen bijschaven tot het vereiste niveau.

Uiteraard zullen niet alle chauffeurs een opleiding nodig hebben om het vereiste niveau te halen. Daarom stelden we ook voor om via het sociaal fonds een erkende test (al dan niet online) af te nemen om zo een geldig attest te bekomen om de taalvereiste te bewijzen.

Er werd ons ook meermaals de bezorgdheid geuit dat sommige werkgevers het niet halen van de taalvereiste als “opportuniteit” zouden zien om afscheid te nemen van bepaalde werknemers in het kader van een overmachtssituatie. In ons schrijven aan de werkgevers hebben wij duidelijk meegegeven dat wij als BTB dit met alle middelen zullen aanvechten. We zijn voorstander om alle chauffeurs op zijn minst de kans te geven om het opgelegde taalniveau te kunnen behalen en zullen hen hierin maximaal trachten bij te staan.

Wij houden jullie verder op de hoogte.

 

Download deze nieuwsflash (pdf).