Vasjhe Vis

Een mooie impressie van de sector visserij.

Bekijk de video op Facebook.