Sociale Programmatie 2019 – 2020 : Werknemers Pakhuizen en Visveilingen goedgekeurd

Donderdag 12 september ’19 ondertekenden vakbonden en werkgevers de cao’s Sociale Programmatie 2019 – 2020 en Invulling van de Loonnorm 2019 – 2020 voor de werknemers tewerkgesteld in de pakhuizen en de visveilingen.

Gewestelijk Secretaris Birger Victor: We zijn er in geslaagd om een degelijk akkoord te sluiten waarbij de koopkracht zal stijgen door maximale invulling van de voorziene loonnorm, in geval van (economische) werkloosheid is er een (verhoogde) toeslag voorzien en er wordt extra budget vrijgemaakt om de werknemers meer opleiding aan te bieden met focus op instroom en behoud van de tewerkstelling.

Koopkracht

Vanaf 01 oktober 2019 worden de sector- en reële lonen verhoogd met 1,1%
Voor de periode 01 januari 2019 – 30 september 2019 zal een éénmalige premie worden uitbetaald van 225€ (pro rata bij indiensttreding na 01 januari 2019).

Toeslag Economische Werkloosheid – Bestaanszekerheid

Voor de werknemers van de pakhuizen wordt vanaf 01 oktober 2019 de toeslag bij economische werkloosheid verhoogd.

De invoering van een systeem van bestaanszekerheid in geval van werkloosheid vanaf 01 oktober 2019 voor de werknemers tewerkgesteld in de visveilingen (VLV) wordt onderzocht.

Opleiding

Voor de werknemers in de pakhuizen worden de opleidingsinspanningen verhoogd met nadruk op de instroom, integratie en retentie van nieuwe werknemers (incl. interims).
Voor de werknemers in de VLV worden de opleidingsinspanningen verhoogd door organisatie van opleidingen ter verbetering van welzijn/veiligheid/integratie, de organisatie van toolboxen en extra opleiding manueel sorteren.

De syndicale premie werd op 01/07/2019 reeds verhoogd tot het maximale bedrag: 145€

 

Download de nieuwsbrief (pdf).