Draaiboek ongevallen aan boord van vissersvaartuigen

Draaiboek ongevallen aan boord van vissersvaartuigen: Wat te doen bij ernstige of dodelijke ongevallen?

Dit draaiboek werd opgemaakt om de samenwerking en de communicatie tussen de verschillende betrokken partners te optimaliseren in geval van een ongeval op zee. We spreken hier over zowel dodelijke ongevallen als ernstige arbeidsongevallen, al dan niet met letsels tot gevolg.

Navolgend schema benadrukt het belang om - met respect voor allen - zo snel mogelijk correcte en noodzakelijke informatie te verschaffen aan de partners, opdat zij alles in het werk zouden kunnen stellen om slachtoffers, familieleden en nabestaanden op te vangen en te ondersteunen.

Dit draaiboek is integraal terug te vinden op de website van Previs onder de rubriek “Draaiboek”. Het staat ter beschikking van alle maritieme diensten, overheidsdiensten, rederijen, vissers en kustgemeenten.

 

Download hier het draaiboek (pdf).