Ondertekening protocolovereenkomst Marine Harvest Brugge

Na moeilijke gesprekken, en onder dreigementen van het verdwijnen van de plant in Brugge onder aanvoering van Noren en Fransen,

werd op donderdag 13 september de protocolovereenkomst nav de capaciteitsverhoging in de vers ondertekend.

Daarin is overeengekomen dat de dag met werkonderbrekingen op woensdag 12 september geen financiële, noch andere gevolgen zal hebben voor het personeel. Dus die dag wordt betaald.

De uitzendkrachten krijgen na 65 werkdagen, en een evaluatie, bericht over de wijze waarop hun interim contract wordt verlegd. Een contract onbepaalde duur of bepaalde duur. De definitieve aanvang van deze contracten kan wat later ingaan, afhankelijk van de contractuele afspraken tussen de werkgever en het interimkantoor. Niet alle kantoren hanteren dezelfde afspraken rond minimumduur van de interim overeenkomst. Addecco bijvoorbeeld 65, andere gaan tot honderd dagen.

Voorbeeld.

Contract MH met Synergie : 100 dagen. Na 65 dagen krijg de interimaris bericht dat hij kan blijven. Er worden nog 35 dagen interim gewerkt en dan gaat het nieuwe contract met Marine Harvest in.
De directie heeft beloofd dat er op korte termijn aanwervingen gepland staan.

Arbeidsorganisatie Vers afdeling.

De werkgelegenheid in Brugge wordt gegarandeerd tijdens de uitvoering van de protocolovereenkomst.
De onderhandelingen beginnen dinsdag 18 september 2018.

Het bedrijf zal bepaalde alternatieven voorstellen. Voorstellen van de personeelsleden zijn welkom en kunnen aan de delegees worden bezorgd.
Cao 90, voorstellen worden overgemaakt tijdens de maand november. De cao van 2007 mbt. tot een jaarlijkse premie van 150 euro is op dit ogenblik het onderwerp van onderzoek, net zoals de attitude premie.

De onderhandelingen omtrent de clusters vatten aan uiterlijk tijdens het eerste kwartaal van 2019. Dus de eerste drie maanden van volgend jaar. Dit moet aan alle partijen de mogelijkheid geven om het clustersysteem tegen het licht te houden en de mankementen eruit te halen.