Studiedagen over automatisatie in de binnenvaart

Afgelopen dinsdag 4 en woensdag 5 september 2018 discussieerden meer dan 45 deelnemers uit verschillende landen, waaronder België, Nederland, Duitsland, Zwitserland, Frankrijk, Kroatië, Tsjechië, Finland, Zweden, Rusland, en Bulgarije  in St Petersburg over de “automatisatie in de Europese binnenscheepvaart”.

Ze onderzochten de impact van deze evolutie op toekomstige arbeidsomstandigheden als ook de competenties en certificering hieromtrent.

Experts van de Antwerpse universiteit, Russische universiteit van transport infrastructuur en watermanagement, Directoraat voor maritieme zaken in Nederland en de centrale Rijnvaart commissie CCNR brachten hun externe expertise samen en presenteerden een aantal studies. Dat automatisatie er zal komen is duidelijk maar hoe gaan we ermee om als vakbond?

BTB maritieme sectoren benadrukte dat een eerste stap in automatisatie in eerste instantie de digitale registratie van werktijden zou moeten zijn. Net als in het wegvervoer zal deze technologie een betere controle en handhaving van de vaar- en rusttijden mogelijk maken en de veiligheid dus verhogen.

We zijn dus voor de automatisatie al vinden we dus wel dat ze ervoor moet zorgen dat het de werknemers ten goede komt. We beseffen dat de vorming en opleiding zal bijgestuurd moeten worden naar een hoger niveau. We willen daar in de komende jaren werk van maken.

Toch bleven de deelnemers met heel vragen achter: wat met de lagere functies aan boord, wat met het sociaal leven, gaat de werkdruk toenemen of juist het tegendeel. Vraagstukken die door, zowel vakbondsmedewerkers als varend personeel werden besproken. WAt de toekomst zal brengen, weten we nog niet helemaal, maar we willen wel die toekomst mee helpen voorbereiden.