Intimidatie en Pesten aan boord


De werkomgeving moet een veilige plaats zijn, vrij van intimidatie en pestgedrag. 

Dat is ook het geval als je werkruimte aan boord van een koopvaardijschip is. Crews die vaak maandenlang aan boord van een schip zitten krijgen soms te maken met deze fenomenen.

Het identificeren, voorkomen en oplossen van zulke intimidaties aan boord is niet altijd even evident voor zowel zeevarenden als rederijen.

Intimidatie op de werkvloer is een probleem waar BTB zich tegen wilt verzetten. Daarom moedigen wij de recente publicatie, door ITF en ICS, van 'Leidraad voor het voorkomen van Intimidatie en Pesten aan Boord' aan. 

Deze tekst wilt zowel rederijen als zeevarenden aanmoedigen en wegwijs bieden in het voorkomen, identificeren en bestrijden van pesterijen aan boord.

Je kan de volledige tekst hier vinden, of op onze pagina’s van Koopvaardij in verschillende talen.