Loonakkoord bereikt voor de werknemers tewerkgesteld in de pakhuizen en de visveilingen - PC 143

Done Deal! Vakbonden en werkgevers zetten vandaag hun handtekening onder het sociaal akkoord 2021 – 2022.

Hierdoor zien de werknemers tewerkgesteld in de pakhuizen en visveilingen hun lonen stijgen. Werkgevers engageren zich om meer in te zetten op vorming en opleiding. Werknemers krijgen ook de mogelijkheid gebruik te maken van alle wettelijke voorzieningen in het kader van SWT, tijdskrediet of eindeloopbaan.


Meer Koopkracht

Naast de beperkte loonmarge opgelegd door de regering, vonden we de werkgevers terughoudend om toegevingen te doen. Na verschillende onderhandelingsrondes zijn we er toch in geslaagd een degelijk akkoord te onderhandelen.

Vanaf 01 januari 2022 worden de sector- en reële lonen voor alle werknemers in de pakhuizen en visveilingen verhoogd met 0,4%, vóór indexatie.

De werknemers tewerkgesteld in de Pakhuizen ontvangen een éénmalige coronapremie in de vorm van consumptiecheques van 260€.

Toekenningsvoorwaarden:
➢ Voor werknemers in dienst op toekenningsdatum (refertedatum 30 november 2021)
➢ Referteperiode: 1 maart 2020 — 30 juni 2021
➢ minimaal 80 gewerkte dagen tijdens de referteperiode
➢ Pro rata berekening voor deeltijdse werknemers

Voor de werknemers tewerkgesteld in de visveilingen is er eind november overleg gepland tussen vakbonden en werkgever over de functieclassificatie, deze onderhandelingen zitten momenteel in een eindfase en zouden een aanzienlijke verhoging van het brutoloon inhouden, dit vanaf 01.01.2022.


Verhoging Opleidingsinspanningen

Via het sectorfonds wordt ondersteuning voorzien die de werkgevers moet motiveren meer en kwalitatieve opleidingen te organiseren voor hun werknemers; mogelijkheden op vlak van E-learning worden onderzocht.

Voor de werknemers in de Vlaamse Visveiling worden de opleidingsinspanningen verhoogd door organisatie van opleidingen/toolboxen ter verbetering van welzijn/veiligheid/integratie, workshops Nederlands op de werkvloer en extra opleiding manueel sorteren.


SWT, Tijdskrediet, Eindeloopbaan

Werknemers krijgen de mogelijkheid gebruik te maken van alle wettelijke voorzieningen.

 

Download de nieuwsbrief (pdf).