Aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid - werknemers pakhuizen

Met genoegen kunnen wij meedelen dat tijdens de zitting van het Paritair Comité voor de Zeevisserij dd. 29 juni ’20, de cao mbt. de aanvullende vergoeding (Bestaanszekerheid) bij tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen of (corona-) overmacht voor de werknemers tewerkgesteld in de pakhuizen werd ondertekend.

 

Concreet betekent dit dat werknemers tewerkgesteld in de pakhuizen, die tijdelijk werkloos zijn wegens economische redenen of (corona-) overmacht en gerechtigd zijn op werkloosheidsuitkeringen bij tijdelijke werkloosheid:

  • vanaf 01/01/2020, een verhoogde toeslag krijgen bovenop hun werkloosheidsuitkering.
  • Het dagbedrag van de aanvullende vergoeding is bepaald op 10€ voor een volle dag tijdelijke werkloosheid of 5€ voor een halve dag tijdelijke werkloosheid, gerekend in het 6 dagenstelsel en naar equivalent omgerekend voor de weekendwerkers. 

De toeslag wordt rechtstreeks uitbetaald door BTB – ABVV. De komende weken zullen de betrokken werknemers die de afgelopen maanden tijdelijke werkloosheid hebben gekend én gerechtigd zijn op werkloosheidsuitkeringen, de toeslag mogen ontvangen op hun bankrekening.