Ook uitzendkrachten hebben recht op een eindejaarspremie

December, een dure maand. De eindejaarspremie is dus welkom. En ook uitzendkrachten hebben er recht op.

Maar er zijn uiteraard een paar voorwaarden om recht te hebben.

Je moet een bepaalde periode gewerkt hebben als uitzendkracht.

  • Je werkte minstens 65 dagen of 494 uren (in de zesdagenweek is dat 78 dagen);
  • Dit in de referteperiode van 1 juli van vorig jaar tot en met 30 juni van dit jaar;
  • Belangrijk : als je slechts 60 dagen of 456 uren werkte als uitzendkracht, maar werd aangeworven als vaste werknemer, heb je ook recht op de eindejaarspremie.

Voor de berekening worden alle werkdagen meegeteld, en ook enkele afwezigheidsdagen.

  • Ziektedagen waarvoor je een gewaarborgd loon kreeg;
  • Afwezigheidsdagen door een arbeidsongeval;
  • Tijdelijke werkloosheid;
  • Betaalde feestdagen;

Let op: dagen uitzendwerk als jobstudent tellen niet mee.

En hoeveel krijg je nu?

De brutopremie bedraagt 8,33% van het brutoloon dat je als uitzendkracht verdiende in de referteperiode. Van dat bedrag wordt 13,07% afgehouden voor de sociale zekerheid en 23,22% voor de bedrijfsvoorheffing. Je ontvangt netto dus ongeveer 63% van de brutopremie.

Hoe kan je deze premie ontvangen?

Alle uitzendkrachten die aan de voorwaarden voldoen, krijgen in december automatisch een formulier in de bus. Dit formulier komt van het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten.
Ga daarmee zo snel mogelijk naar je BTB-kantoor! Dan zorgen we er voor dat de betaling zeer snel gebeurt.

Ook nog syndicale premie!

Als je lid bent van het ABVV en recht hebt op de eindejaarspremie, krijg je eveneens een syndicale premie van 112 €. Die syndicale premie wordt samen met de eindejaarspremie uitbetaald.

 

Download deze nieuwsbrief (pdf).