Resultaten Nationale CAO 2019/2020! Havenarbeiders, Logistiek en vaklui:

Tijdens een zitting van het Paritair Comité voor het Havenbedrijf (PCH) op 30 augustus 2019 werd de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) ondertekend, houdende het nationaal sociaal akkoord 2019-2020 van toepassing voor de Havenarbeiders, Vaklui en Logistieke werknemers met veiligheidscertificaat tewerkgesteld in de Belgische Zeehavens.