Vorming BTB internationaal

BTB-Haven van Antwerpen organiseert op 25 april 2016 een vorming (try-out) voor bestuursleden van de syndicale delegatie ATS rond de werking van de organisaties ITF en ETF.

Deze vorming moet het belang benadrukken van de internationale solidariteit tussen havenarbeiders en zeevarenden en de rol die BTB-Havens hierin vertegenwoordigt. Deze 1-daagse vorming zal later in zijn definitieve vorm gegeven worden aan de bestuursleden van de BTB Vakgroep Haven van Antwerpen.