Respect voor de Havenarbeiders en de Wet op de havenarbeid!

Recent werden we door MBZ benaderd met het oog op de ontwikkeling van een logistiek park door de Chinese Lingang Group.

De communicatie beperkte zich echter in eerste instantie tot een algemene commerciële powerpointvoorstelling over het bedrijf. Concrete info over het soort van activiteiten, beoogde volumes en goederenstromen, aantal geplande taken, omschrijving van het werk, etc... hebben we tot op heden nog niet gekregen.
We namen dan ook beleefd akte van de voorstellen zonder engagement om mee te stappen in het verhaal van een logistieke zone.


Ballonnetjes in de media

Ondanks onze vraag aan MBZ om hier klare wijn te schenken, bleef het nodige overleg hierover tot op heden uit. Dit zou binnenkort voorzien zijn. Toch vindt MBZ het nodig informatie te verspreiden en ballonnetjes op te laten via de media in de plaats van het sociaal overleg.

Gisteren vernamen we via een artikel in Flows dat de Chinese Groep Lingang vaart zet achter de ontwikkeling van een 120 ha grote logistieke zone in de achterhaven van Zeebrugge.
Opnieuw wordt echter naar voor geschoven om in die zone enkel nog spooroverslag te laten uitvoeren door erkende havenarbeiders en de resterende havenarbeid via aanvullende logistieke arbeid.


Geen sociale dumping

Het Havengebied, wel omschreven in de Wet op de havenarbeid (Wet Major) en haar uitvoeringsbesluiten, vormt een homogeen geheel en is voor wat de integrale toepassing van de wet betreft één en ondeelbaar.

In het havengebied kan havenarbeid enkel uitgevoerd worden door erkende havenarbeiders en/of logistieke werknemers met veiligheidscertificaat zoals jaren geleden werd vastgelegd nl. dat de goederen ter voorbereiding van hun verdere distributie/ verzending een transformatie ondergaan die leidt tot een aanwijsbare toegevoegde waarde.

Het oprichten van een Logistiek Park waar, op basis van een blanco cheque, kan bepaald worden of er voor de overslag van goederen zonder aanwijsbare toegevoegde waarde al dan niet moet gewerkt worden met erkende havenarbeiders en dit zonder het minste sociaal overleg, is onbespreekbaar!


Nieuwe aanval op het statuut van de havenarbeider?

We vragen ons af of dit een zoveelste poging is om het statuut van de havenarbeiders te ondermijnen!
De non-communicatie van MBZ en de betrokken werkgever(s) in dit dossier zorgt voor een gespannen sfeer en dreigt de relaties binnen het sociaal overleg te verzuren. Overleg doet men aan tafel en niet in de media!

Het is dan ook dringend tijd dat betrokken actoren duidelijkheid verschaffen in dit dossier en de onderhandelingen aanvatten mét respect voor de Wet op de havenarbeid en haar uitvoeringsbesluiten!

 

Download het pamflet (pdf).