MOTIE 29/01/2018 - Wetsvoorstel strengere screening Havenarbeiders

Hier kan u de Nieuwsbrief d.d. 30/01/2018 terugvinden , in bijlage ook de motie aangenomen in het federaal Comité ABVV m.b.t. hogergenoemd wetsvoorstel.