Hulp bij het invullen van je eC3.2 (elektronische controlekaart)

Zoals je wellicht reeds hebt vernomen, werd op 7 december 2023 een cao afgesloten om de tijdelijke werkloosheid te digitaliseren.

Bijgevolg wordt de papieren versie C3.2A vanaf 1 maart 2024 afgeschaft en vervangen door de elektronische applicatie EC3.2.

Je vult de EC3.2 in via de website 'Social Security' of via de applicatie ‘eC32’: Social Security - Controlekaart digitaal invullen

De applicatie 'eC3.2' (smartphone/tablet) kan worden gedownload via:

Het invullen van het document gebeurt op dezelfde manier als voorheen, zij het nu digitaal:

  • je meldt je aan via de itsme-app of via je elektronische ID-kaart;
  • vanaf de eerste effectieve werkloosheidsdag van elke maand vul je de EC3.2 in;
  • aan het einde van de maand moet je de EC3.2 elektronisch indienen bij onze uitbetalingsinstelling via de verzendknop.

Voor meer informatie verwijzen wij graag door naar de website van de RVA waar een instructievideo kan worden bekeken omtrent het gebruik.

Indien je niet in de mogelijkheid bent je digitaal aan te melden om jouw controlekaart in te vullen, dien je contact op te nemen met jouw werkgever.

Onze uitbetalingsinstelling blijft uiteraard beschikbaar voor eventuele bijkomende vragen.

We willen graag benadrukken dat het nog steeds noodzakelijk is de controlekaart te allen tijde correct in te vullen om in orde te kunnen blijven in het kader van de werkloosheidsreglementering.

Met kameraadschappelijke groeten,

Namens BTB Vakgroep Haven van Antwerpen

Marc Loridan
Voorzitter

Stephanie Vanden Eede
Adj.-secretaris

Niet goed leesbaar? Via deze link kan u onze mailing terugvinden. 

eC3.2---banner-mailing.png