📢 NIEUWSBRIEF // NIEUW KB HAVENARBEID

Zoals reeds in een vorige nieuwsbrief werd gemeld, deed de Raad van State op 26 oktober 2022 uitspraak in het dossier van Katoen Natie. Natiebaas Huts stelde het KB van 2016 – dat enkel betrekking heeft op de erkenningsmodaliteiten en niet op de erkenning op zich – in vraag. Onze vrees werd helaas werkelijkheid: het KB van 2016 werd vernietigd.

We waren gelukkig goed voorbereid en gingen proactief in overleg met alle werknemers- en werkgeversorganisaties, de medewerkers van de FOD-WASO en het kabinet van minister van Werk Dermagne. Uit het overleg kwam een ontwerp van nieuw KB tot stand dat ter advies werd voorgelegd aan het Paritair Comité Havenbedrijf en aan de Raad van State, waarna nog een aantal aanpassingen werden doorgevoerd. Dit resulteerde uiteindelijk in het nieuwe KB van 21 december 2022 dat op 6 januari 2023 in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd.

Wij zullen het nodige doen ons systeem te blijven beschermen. Wij zijn de medewerkers van het kabinet van minister Dermagne en van de FOD-WASO zeer dankbaar voor de extra inspanningen die werden geleverd om het KB op zulke korte termijn rond te krijgen en de onzekerheid weg te werken.
 
Sociaal overleg loont. Samen sterker!
 
Naamloos 1