NIEUWSBRIEF HAVEN 29.09.2020 | Actuele realiteit aanval wet-Major

Verwijzend naar onze eerdere communicatie, had inmiddels een 1ste overleg plaats op 22 september ll. met Bart OOGHE, directeur van sociale zaken van vice-eersteminister GEENS & minister van werk MUYLLE, samen met de Belgische werkgeversorganisaties en de medewerkers van de FOD-WASO (Federale Overheidsdienst – Werk) !

 

SKM C25820092909020

ACTUELE REALITEIT AANVAL WET MAJOR !

Kameraad,

Verwijzend naar onze eerdere communicatie, had inmiddels een 1ste overleg plaats op 22 september ll. met Bart OOGHE, directeur van sociale zaken van vice-eersteminister GEENS & minister van werk MUYLLE, samen met de Belgische werkgeversorganisaties en de medewerkers van de FOD-WASO (Federale Overheidsdienst – Werk) !

Zoals uit de conclusie van de Advocaat-Generaal van het Europees Hof van Justitie duidelijk blijkt, wordt de erkenning van havenarbeiders op zich NIET in vraag gesteld, maar wel de manier waarop de erkenningsprocedure gebeurt en door wie.

Er werd alvast beslist om geen afbreuk te doen aan het resultaat van de onderhandelde oplossing die in 2016 – na moeizaam overleg – werd bereikt en die werd goedgekeurd bij referendum, hetgeen resulteerde in de stopzetting van de procedure van ingebrekestelling door de Europese Commissie t/ onze Belgische havenarbeidsorganisatie in april 2017 !   Wij zullen de ingeslagen weg ten opzichte van de Europese Commissie verder bewandelen !

Nogmaals werd bevestigd dat dit negatief advies niet kan beïnvloed worden door eender welke actie, door eender welke politieke inmenging – er dient gewacht te worden tot de rechters van het Europees Hof een arrest vellen, hetgeen nadien wordt overgemaakt aan de bevoegde Belgische rechters.  Dit Europees arrest wordt pas tegen eind dit jaar verwacht, maar ondertussen zullen wij ons – in overleg – proactief beraden over eventueel te nemen stappen bij een mogelijks negatieve uitkomst !

Als havenvakbond hekelen wij de manier waarop sommige politieke partijen (bevriende partijen van HUTS (KTN) of andere populistische partijen) trachten munt te slaan uit deze situatie en er enkel op uit zijn om zieltjes te winnen en dit onder het mom van zogenaamd de grote verdedigers te zijn van onze unieke Wet!

Uiteraard houden wij jullie op de hoogte van het verder verloop!  Wij wensen ons niet uit te spreken over enkelingen die via sociale media de boel trachten te verzieken!  Het verleden heeft het bewezen, het heden bewijst het en de toekomst ZAL het opnieuw bewijzen: wij staan nog steeds schouder aan schouder met onze havenarbeiders in deze bijna 20-jaar durende strijd voor het behoud van ons statuut en gaan ook deze uitdaging niet uit de weg !

Met kameraadschappelijke groeten.

 

VOLG ENKEL DE ORDEWOORDEN VAN UW VAKBOND – SAMEN STERK – HANDEN AF VAN DE WET-MAJOR !

 

Namens de BTB – Vakgroep Havens

Marc LORIDAN – Federaal Secretaris                                    

Marc CATTOOR voor BTB-Kusthavens                   

Rudy VAN HECKE voor BTB- Haven van Gent                               

Monique VERBEECK voor BTB-Haven Antwerpen

                                                                              

Bezoek ook onze website www.btb-abvv.be & Facebook BTB-Vakgroep Haven van Antwerpen

 major          

                                   

 

 

 

 

 {cwgallery}