NIEUWSBRIEF HAVEN 14/09 : 4e aanval Wet op de Havenarbeid 'Wet Major' in de maak? Reactie BTB-Havens

Verwijzend naar onze eerdere nieuwsbrief m.b.t. het negatief advies van de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie d.d. 10 september II. zal de regering van lopende zaken eerstdaags in de Kamer bevraagd worden (door onze bemiddeling ook door sp.a) over:

 

  • welke stappen er verder nog genomen kunnen worden om een veroordeling te voorkomen?
  • mocht het advies toch worden gevolgd, welke andere stappen er worden genomen om de gevolgen van een mogelijke uitspraak op te vangen en sociale dumping in de haven tegen te gaan?

Ter verduidelijking: in het advies oordeelde de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie dat er “bepaalde elementen van het Belgisch poolsysteem van erkende havenarbeiders in strijd zijn met de Europese regels overvrijheid van vestiging enerzijds en het vrij verkeer van werknemers anderzijds." Dit advies is niet bindend, maar wordt wel vaak gevolgd door de rechters van het Europees Hof van Justitie - het arrest volgt wellicht over enkele maanden en dit wordt dan overgemaakt aan de bevoegde Belgische rechters.

Wij herhalen nogmaals dat op 26 april 2017 de procedure van ingebrekestelling door de Europese Commissie tegen onze Belgische havenarbeidsorganisatie na moeizaam overleg werd stopgezet, maar we waren er ons - samen met jullie - van bewust dat verdere aanvallen door het starten van juridische procedures door malafide bedrijven, waaronder o.m. Katoennatie, niet gingen uitblijven I

Als havenvakbond zullen wij opnieuw in rechtstreeks overleg gaan met Bart Ooghe, directeur van sociale zaken van de vice-eersteminister Koen Geens & minister van werk Nathalie Muylle, via de ons gekende kanalen en ook nu zullen we alle mogelijke middelen gebruiken om onze havenarbeidsorganisatie - Wet Major - zoveel mogelijk te beschermen.
Wij houden jullie op de hoogte I

 

WIJ PLEITEN OOK NU EERST VOOR OVERLEG EN PAS DAARNA - INDIEN NODIG - ACTIE !

 

VOLG DAAROM ENKEL DE ORDEWOORDEN VAN UW VAKBOND ! ALLEEN SAMEN STAAN WE STERK ! HANDEN AF VAN DE WET-MAJOR !

 

 

Download hier de nieuwsbrief (pdf).

Volg onze Facebook pagina BTB-Vakgroep Haven van Antwerpen!