NIEUWSBRIEF HAVEN 10.09.2020 | Aanval Wet Major

Zoals jullie weten werd op 26 april 2017 de procedure van ingebrekestelling door de Europese Commissie tegen onze Belgische havenarbeidsorganisatie stopgezet en dit na moeizame onderhandelingen tussen de havenvakbonden ...

 Header Nieuwsbrief

AANVAL WET OP DE HAVENARBEID – WET MAJOR

“EUROPESE RECHTERS KUNNEN BOM LEGGEN ONDER BELGISCHE HAVENWET”

REACTIE OP PERSARTIKEL “DE TIJD” 10.09.20

 

Kameraad,

Zoals jullie weten werd op 26 april 2017 de procedure van ingebrekestelling door de Europese Commissie tegen onze Belgische havenarbeidsorganisatie stopgezet en dit na moeizame onderhandelingen tussen de havenvakbonden, werkgeversorganisaties en voormalig minister van Werk Peeters, alsook na een positief resultaat van het Referendum in 2016 onder onze havenarbeiders tewerkgesteld in de Belgische zeehavens.

Het Europees dossier werd en wordt nog steeds verder opgevolgd door de Europese Commissie; op geregelde tijdstippen dienen de vertegenwoordigers van het Ministerie van Werk en de ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Werk in samenspraak met de sociale partners een update te geven over de vorderingen van het onderhandelde compromis.

Alsof de Europese aanval niet voldoende was, werd onze Wet Major voor 2 juridische dossiers doorverwezen naar het Europees Hof van Justitie: het logistiek bedrijf MIDDLEGATE-Zeebrugge had een klacht ingediend bij het Grondwettelijk Hof omdat het verplicht werd om met erkende havenarbeiders te werken en de ons allen gekende KATOENNATIE-baas F. HUTS (bijgestaan door Prof. E. Van Hooydonk) had in mei 2019 een klacht ingediend bij de Raad van State tégen het in 2016 aangepaste Koninklijk Besluit m.b.t. de nieuwe erkenningsvoorwaarden van havenarbeiders.

De advocaat-generaal van het Europees Hof zal n.a.v. 2 prejudiciële vragen over deze 2 zaken een standpunt innemen en een advies geven aan het Hof van Justitie – uitspraak volgt binnen enkele maanden !  Wij houden jullie op de hoogte van de uitkomst  !

 

Met kameraadschappelijke groeten.

Namens de BTB “Vakgroep Haven van Antwerpen”

 

Bezoek ook onze website www.btb-abvv.be & Facebook BTB-Vakgroep Haven van Antwerpen

{cwgallery}        

Verantwoordelijke uitgever :

Marc Loridan - Voorzitter ”Vakgroep Haven van Antwerpen”

Paardenmarkt 66, 2000 Antwerpen