NIEUWSBRIEF HAVEN 31.08.2020

Zoals reeds eerder gecommuniceerd via CEPA-Nieuwsbrief werd de polis gewaarborgd inkomen van Athora via verzekeringsmaatschappij VAN BREDA Risk & Benefits opgezegd op 1 september ...

 

Beste,

b/   VERZEKERING GEWAARBORGD INKOMEN – NIEUWE FORMULES 2020.

Zoals reeds eerder gecommuniceerd via CEPA-Nieuwsbrief werd de polis gewaarborgd inkomen van Athora via verzekeringsmaatschappij VAN BREDA Risk & Benefits opgezegd op 1 september omdat zij deze door het hoog aantal schadedossiers onder de bestaande voorwaarden niet langer kunnen aanbieden  – het is wat het is !

Na lang onderhandelen met CEPA werd dezelfde verzekeringsmaatschappij toch opnieuw bereid gevonden om een nieuwe polis af te sluiten weliswaar onder aangepaste voorwaarden/formules (zie link hieronder):

Nieuwe formules 2020 >> Verzekering_gewaarborgd_inkomen_Vanbreda_update_september_2020.pdf

Als BTB Vakgroep Haven houden wij er aan om jullie deze informatie ook persoonlijk over te maken bij wijze van extra geheugensteuntje !

LET OP: indien u al aangesloten bent en niet reageert uiterlijk 16 oktober, dan wordt uw aansluiting automatisch stopgezet !  Uiteraard is de aansluiting geheel vrijblijvend – u kiest hier zelf voor, maar weet dat deze polis nog altijd veel goedkoper is dan wanneer u zich ten individuele titel aansluit bij een verzekeringsmaatschappij.

LET OP: indien u nog niet aangesloten bent, krijgt u opnieuw EENMALIG  de kans om aan te sluiten en kiest u een formule op uw maat en dit ook uiterlijk 16 oktober.

DAAROM: LEES AANDACHTIG HET FORMULIER EN WANNEER U NOG INTERESSE HEEFT IN DEZE VERZEKERING GEWAARBORGD INKOMEN – REAGEER DAN UITERLIJK 16 OKTOBER A.S. VOLGENS DE RICHTLIJNEN ! 

 

Met kameraadschappelijke groeten.

Namens de BTB “Vakgroep Haven van Antwerpen”

 

Bezoek ook onze website www.btb-abvv.be & Facebook BTB-Vakgroep Haven van Antwerpen