Haven nieuws

BTB Haven | Video 75 jaar Bestaanszekerheid

75 jaar Bestaanszekerheid, de geschiedenis van een monument in een korte video

Lees meer...

NIEUWSBRIEF HAVEN | Paritair Comité Havenbedrijf 26.04.2021 – CAO nr. 90

Tijdens de zitting van het Paritair Comité Havenbedrijf op 26.04.2021 werd de CAO nr. 90 (niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel) voor de Belgische zeehavens ondertekend.

Lees meer...

Infomomenten GVHA - Actiedag 29.03.2021

infomomenten door GVHA op verschillende terminals tijdens Interprofessionele Actiedag 29.03.21 stand van zaken IPA-onderhandelingen en Europa/Wet Major

Lees meer...

BTB Haven | Pamflet 22.03.2021

INTERPROFESSIONEEL AKKOORD | CAO-ONDERHANDELINGEN 2021/2022

Zoals u allicht vernomen heeft via eerdere communicatie en in de pers, zitten de onderhandelingen voor een deftige loonsverhoging voor de komende 2 jaar in het slop

Lees meer...

Statuut havenarbeiders blijft overeind

Het Werkgeversverbond der Belgische zeehavens en het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Belgische zeehavens nemen kennis van de uitspraak van het Hof van Justitie in Luxemburg inzake de prejudiciële vragen die enerzijds het Grondwettelijk Hof en anderzijds de Raad van State gesteld hadden in verband met de wet op de havenarbeid.

Lees meer...

Nieuwsbrief Haven 04.02.2021 | Stand van zaken arrest Europees Hof van Justitie - Wet Major

De uitspraak van het Europees Hof van Justitie wordt verwacht op 11 februari a.s. en de Belgische rechtsinstanties zullen hierrond later een uitspraak moeten doen.  Ondertussen zullen de juristen van alle partijen de zaken analyseren en later opnieuw bepleiten bij de betrokken rechtbanken.

Lees meer...

BTB-HAVEN | Wet Major, strijd nog niet klaar

Marc Loridan heeft, als Voorzitter van de vakgroep BTB Haven, de afgelopen twintig jaar het hele dossier steeds van nabij gevolgden verdedigd. Hij stond steeds mee in de frontlinie bij gesprekken,maar ook wanneer er harde actie nodig was. Nu de uitspraak vanhet Europees Hof nadert (voorzien in december of januari) willen we graag nog eens met hem over de Wet Major praten. Want Europa enVlaamse tegenstanders blijven op de loer liggen.

Lees meer...

Nieuwsbrief Haven 19/10/2020

Wij verwijzen naar de besluiten van het overlegcomité van de regering die afgelopen vrijdag opnieuw extra maatregelen afkondigde ter bestrijding van het coronavirus...

Lees meer...

NIEUWSBRIEF HAVEN 29.09.2020 | Actuele realiteit aanval wet-Major

Verwijzend naar onze eerdere communicatie, had inmiddels een 1ste overleg plaats op 22 september ll. met Bart OOGHE, directeur van sociale zaken van vice-eersteminister GEENS & minister van werk MUYLLE, samen met de Belgische werkgeversorganisaties en de medewerkers van de FOD-WASO (Federale Overheidsdienst – Werk) !

Lees meer...

Geschiedenis aanvallen wet op de havenarbeid - WET MAJOR !

Geschiedenis aanvallen wet op de havenarbeid - WET MAJOR !

Lees meer...