Haven nieuws

Statuut havenarbeiders blijft overeind

Het Werkgeversverbond der Belgische zeehavens en het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Belgische zeehavens nemen kennis van de uitspraak van het Hof van Justitie in Luxemburg inzake de prejudiciële vragen die enerzijds het Grondwettelijk Hof en anderzijds de Raad van State gesteld hadden in verband met de wet op de havenarbeid.

Lees meer...

Nieuwsbrief Haven 04.02.2021 | Stand van zaken arrest Europees Hof van Justitie - Wet Major

De uitspraak van het Europees Hof van Justitie wordt verwacht op 11 februari a.s. en de Belgische rechtsinstanties zullen hierrond later een uitspraak moeten doen.  Ondertussen zullen de juristen van alle partijen de zaken analyseren en later opnieuw bepleiten bij de betrokken rechtbanken.

Lees meer...

BTB-HAVEN | Wet Major, strijd nog niet klaar

Marc Loridan heeft, als Voorzitter van de vakgroep BTB Haven, de afgelopen twintig jaar het hele dossier steeds van nabij gevolgden verdedigd. Hij stond steeds mee in de frontlinie bij gesprekken,maar ook wanneer er harde actie nodig was. Nu de uitspraak vanhet Europees Hof nadert (voorzien in december of januari) willen we graag nog eens met hem over de Wet Major praten. Want Europa enVlaamse tegenstanders blijven op de loer liggen.

Lees meer...

Nieuwsbrief Haven 19/10/2020

Wij verwijzen naar de besluiten van het overlegcomité van de regering die afgelopen vrijdag opnieuw extra maatregelen afkondigde ter bestrijding van het coronavirus...

Lees meer...

NIEUWSBRIEF HAVEN 29.09.2020 | Actuele realiteit aanval wet-Major

Verwijzend naar onze eerdere communicatie, had inmiddels een 1ste overleg plaats op 22 september ll. met Bart OOGHE, directeur van sociale zaken van vice-eersteminister GEENS & minister van werk MUYLLE, samen met de Belgische werkgeversorganisaties en de medewerkers van de FOD-WASO (Federale Overheidsdienst – Werk) !

Lees meer...

Geschiedenis aanvallen wet op de havenarbeid - WET MAJOR !

Geschiedenis aanvallen wet op de havenarbeid - WET MAJOR !

Lees meer...

NIEUWSBRIEF HAVEN 14/09 : 4e aanval Wet op de Havenarbeid 'Wet Major' in de maak? Reactie BTB-Havens

Verwijzend naar onze eerdere nieuwsbrief m.b.t. het negatief advies van de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie d.d. 10 september II. zal de regering van lopende zaken eerstdaags in de Kamer bevraagd worden (door onze bemiddeling ook door sp.a) over:

Lees meer...

NIEUWSBRIEF HAVEN 10.09.2020 | Aanval Wet Major

Zoals jullie weten werd op 26 april 2017 de procedure van ingebrekestelling door de Europese Commissie tegen onze Belgische havenarbeidsorganisatie stopgezet en dit na moeizame onderhandelingen tussen de havenvakbonden ...

Lees meer...

NIEUWSBRIEF HAVEN 31.08.2020

Zoals reeds eerder gecommuniceerd via CEPA-Nieuwsbrief werd de polis gewaarborgd inkomen van Athora via verzekeringsmaatschappij VAN BREDA Risk & Benefits opgezegd op 1 september ...

Lees meer...

Nieuwsbrief Haven 20.08.2020

Heropening BTB-burelen na corona semi-lockdown provincie Antwerpen 

Lees meer...