Open brief

Aan ministers die de bagagisten op Zaventem voorstellen als geïnfiltreerd door moslim fundamentalisten,
Aan corporatistische politievakbonden die de handlers verdacht maken,
Aan passagiers die om de tuin geleid worden en fout geïnformeerd,

Onze bagagisten op de luchthavens staan versteld van wat er over hen verteld wordt dezer dagen. Meer zelfs, deze fijne, hard werkende, loyale mannen en vrouwen voelen zich te kort gedaan.

Op 22 maart, de dag van de aanslagen, kwamen ze onmiddellijk uit de kelders waar de bagage wordt gesorteerd. Ze liepen de luchthaven af om gewonden en in paniek geslagen passagiers te begeleiden. Ze deden dat zonder aarzelen, niet wetende dat er nog een derde bom aanwezig was. Onder deze bagagisten zijn er ook twee collega’s zwaargewond bij de aanslagen.

De sfeer die toen onder het personeel heerste, de adrenaline die in deze gasten naar boven kwam, motiveerde hen te werken tot laat in de avond, sommige wel meer dan een etmaal lang.

De dag nadien stonden zij paraat in de out–stations op de regionale luchthavens om passagiers te helpen en enkele dagen nadien gaven veel van die diezelfde zogenaamd "geradicaliseerde moslims" het beste van zichzelf om de luchthaven te herstarten.

Deze mannen en vrouwen verdienen dan ook felicitaties voor hun inzet en hun teamgeest. Alle verwijten die we horen op de straat of in de media, de vooroordelen en zelfs het open racisme, dat kennen we niet op de luchthaven. Hier is iedereen gelijk en evenwaardig!

Op de luchthaven sleurt elke bagagist 30 ton bagage per dag. Ongeacht zijn of haar huidskleur of afkomst.

Veiligheid is een thema dat de personeelsvertegenwoordigers al langer aankaarten in de verschillende CPBW’s en andere overlegorganen. Nooit kregen ze gehoor. Het commercieel uitbouwen van de luchthaven genoot de prioriteit. Met alle veiligheidsrisico's van dien. De hieraan gekoppelde hyper-flexibiliteit gaat niet samen met de veiligheid van de passagiers en van de werknemers. Hoe meer onstabiele contracten, hoe moeilijker de screening.  Laat dit nu wel duidelijk zijn.

Wij verzoeken u, ministers, corporatistische politievakbonden en alle anderen die “papegaaien” wat hen wordt voorgekauwd, heb respect voor deze mensen!

Als er al enkele radicalen zouden zijn onder de handlers, dat de veiligheidsdiensten hun werk doen. Radicalen horen immers niet thuis in deze cruciale veiligheidsjobs. Maar maak de bagagisten niet verdacht als groep. Ook in andere groepen werknemers, ver weg van de luchthaven, zullen misschien wel enkelingen, geradicaliseerde moslims zitten. Bij

leerkrachten Islam, de werknemers van Volvo, de chauffeurs van De Lijn of de TEC, de politie bijvoorbeeld, …. moeten die dan als groep geviseerd en verdacht gemaakt worden?  Neen dus! Hetzelfde voor onze bagagisten.  Ook deze gasten verdienen respect en geen verdachtmakingen!

Frank Moreels

Voorzitter BTB

22 april 2016