BTB Memorandum 2024

2024 is een verkiezingsjaar. Voor ons als vakbond zijn de sociale verkiezingen in mei cruciaal.

Een oefening in sociaal-economische democratie. We zullen ineens kunnen vaststellen of de werknemers uit de grotere transportondernemingen tevreden zijn over wat BTB presteerde de voorbije vier jaar.

Maar 2024 is ook een jaar van politieke verkiezingen. De coalities die gevormd zullen worden en de politiek die na de verkiezingen gevoerd zal worden, hebben enorme repercussies voor de transportarbeiders. Daarom dit memorandum! Om de democratische politieke partijen duidelijk te maken wat wij van hen verwachten. En wat we niet willen.

Met de Belgische Transportbond verenigen we meer dan 62.500 mensen die zich iedere dag op de weg, het water of de kade begeven. Met het stijgend aantal reizigers, vrachten en kilometers per jaar, stijgen ook de files en de beroepsrisico’s. Voor onze leden staan mobiliteit en verkeersveiligheid dan ook hoog op de politieke agenda.

Veilig verkeer begint met fair verkeer. Plaats maken op tram of bus, ritsen, veilige afstand houden bij regenweer of mist, we doen het bijna allemaal dagelijks en we ergeren ons dood aan asociaal verkeersgedrag. Hoffelijkheid helpt om alles vlotter te laten verlopen, maar het zal zeker niet alle problemen oplossen.

Fair verkeer is nog geen fair transport. Chauffeurs, orderpickers, havenarbeiders, machinisten, schippers en matrozen, bagageafhandelaars, koeriers, per fiets of bestelwagen; ze verdienen allemaal ons respect. Respect voor hun werk, respect voor hun service en klantgerichtheid, respect voor hun flexibiliteit. Dit begint met het juiste statuut en een correcte verloning, maar ook met voldoende opleiding, een degelijke sociale bescherming en een pensioenleeftijd waarna je nog kan genieten van dat pensioen.

Voor ons is die sociale bescherming meer dan sociale zekerheid. Het betekent ook dat onze chauffeurs hun werk in veilige omstandigheden kunnen doen. Dat er voldoende, veilige en propere parkings zijn aan de autostrades, aan de stations, in de havens en in andere logistieke hubs. Maar ook dat schippers veilig kunnen aan- en afmeren. Dat havenarbeid uitsluitend gebeurt met erkende havenarbeiders zodat hun veiligheid wordt gegarandeerd. Dat autocarbestuurders, die jouw kinderen naar skigebieden voeren, in een bed kunnen slapen. Dat bus-en taxichauffeurs niet worden bedreigd of aangevallen, dat fietskoeriers hun job veilig kunnen uitvoeren en goed zichtbaar zijn in het drukke stadsverkeer…

Sociale bescherming is voor ons ook investeren in de jobs van de toekomst, in opleiding, in training, in lesmateriaal (zoals rij-, vaar- en havenkraansimulatoren). Investeren in de jobs van morgen is ook investeren in het openbaar domein: retailbevoorrading van winkels in verschillende stadscentra via binnenwateren is perfect mogelijk, maar dan moet de overheid de infrastructuur (kades, aanmeerpontons,..) wel aanpassen. Fietskoeriers kunnen stadsverkeer ontlasten maar voorzie in oplaadpunten voor hun e-bikes en veilige verkeersinfrastructuur.

Sociaal beschermen, is ook investeren in een degelijke controle: sociale dumping en techploitation moeten een halt worden toegeroepen. Werknemers verdienen onder het juiste statuut te werken, de woekerende schijnzelfstandigheid moet gestopt worden. Ook binnen het contingent van havenarbeiders waar malafide ‘natiebazen’ het poolsysteem ondermijnen.

Sociale dumping en techploitation vernietigen echte, volwaardigejobs, ondermijnen de investeringen van bonafide ondernemers en ontmenselijken onze werknemers. Want achter het Walhalla van de digitale e-commerce, schuilt al te vaak een bedrijfsmodel dat werknemers exploiteert en weigert de regels van de logistieke sector, die de werknemer moet beschermen, te volgen. Het zijn onze mensen die ervoor zorgen dat jouw pakje ’s anderdaags op je stoep staat, het zijn zij die het ‘gratis’ retourtje er vlot bijnemen. Zij zijn de echte hardware van de e-commerce. Omarm de e-commerce, omarm haar werknemers en bescherm ze.

Tot slot is sociaal beschermen ook investeren in een duurzame loopbaan. Niet iedere bagageafhandelaar die dagelijks tussen de 20 en 30 ton aan valiezen versjouwt, houdt dit vol tot zijn 67. Niet iedere vrachtwagenchauffeur is in staat om na 43 jaar tot 12 uur per dag te rijden en vaak nog zelf te laden en te lossen. Niet iedere havenarbeider kan het gevaarlijke werk uitvoeren in weer en wind. Onze economie transformeert, we horen het dagelijks van onze mensen en zij kunnen het weten! Ze ondervinden de toenemende invloed van de digitalisering en automatisering. Die transitie bereiden we voor, met onze délégués, onze militanten, onze besturen, én met de werkgevers in de ondernemingsraden, cpbw’s en paritaire comités. Maar ook de overheden en Europa zullen ambitie moeten tonen om transport veiliger, duurzamer en fairder te maken.

Laat de kandidaten voor de verkiezingen zich inspireren door onze voorstellen en hopelijk lezen we in de komende jaren verschillende ervan terug in het parlementaire werk, zowel in België als in Europa.

Voor ons is de transportsector dé sector van de menselijke ontmoeting. Ontmoetingen tussen mensen van allerlei slag, geaardheid, gender, cultuur of religie. We veroordelen dan ook iedere vorm van uitsluiting. 8 mei is voor ons de symbolische dag die de overwinning op het fascisme en nazisme markeert. We pleiten dan ook voor de herinvoering van deze dag als officiële wettelijke feestdag.

Lees hier het BTB Memorandum 2024.

 

<