Geen flexijobs in de transportsector!

Flexijobs vergroten de precariteit en zetten de loon-en arbeidsvoorwaarden onder druk!

Steeds vaker klinkt de roep om flexijobs te kunnen invoeren in alle sectoren. Ook in de transport & de logistiek wordt de roep van de werkgevers voor flexijobs steeds luider. In een sector waar de arbeidsomstandigheden (lange onregelmatige dagen) en lage lonen al jaren zorgen voor knelpuntberoepen. Frank Moreels, voorzitter BTB: “De schreeuw voor geschoold personeel was nooit groter. Diegene die denken dat flexijobs deze nood zal invullen slaat de bal volledig mis. Flexijobs vervangen arbeidsplaatsen met normale loon-en arbeidsvoorwaarden door precaire jobs.”

Waarom zijn flexijobs NIET de oplossing?

  • Flexijobs vernietigen reguliere tewerkstelling, de cijfers bewijzen dat ook: in de horeca zijn 25% van de normale arbeidsplaatsen verdwenen en vervangen door flexijobs en studentenarbeid. Dat zijn duizenden extra mensen die werkloos zijn ten voordele van mensen die al een baan hebben of studeren.
  • Flexijobs zijn dubbel schadelijk voor de sociale zekerheid: op flexijobs worden zo goed als geen sociale zekerheidsbijdrage betaald. Jobs die wel bijdragen tot de sociale zekerheid worden weggeduwd door jobs die niet bijdragen. Bovendien kunnen werklozen geen flexi-jobs uitvoeren, waardoor ze de werkloze werkloos houden.
  • Flexijobs maken de sector nog precairder: met de ongebreidelde toelating van interim contracten in de transport- en logistieke sector bulkt deze al van de precaire en onzekere jobs. Een krapte op de arbeidsmarkt zou in principe moeten leiden tot betere lonen. Maar door de invoering van interim, flexijobs, studentenarbeid en buitenlandse werknemers wordt die krapte deels weggewerkt en hoeft men geen hogere lonen te betalen.

Lonen in de sector zijn te laag

Het succes van flexijobs toont aan dat de lonen te laag zijn. Een voltijdse job zou genoeg moeten zijn om aan het einde van de maand rond te kunnen komen. Maar als dat niet het geval is moet men er inderdaad een 2de job bijnemen. In plaats van flexi-jobs te vragen moet men de minimumlonen optrekken, en het beroep zo aantrekkelijker maken. Frank Moreels: “De werkgevers presenteren zich als Jekyll & Hyde: aan de ene kant willen ze samen vechten tegen buitenlandse sociale dumping en oneerlijke concurrentie, aan de andere kant willen ze in België zelf de sociale dumping en oneerlijke concurrentie organiseren tussen de werknemers.”