Problemen op viaduct Gentbrugge: constructief actievoeren loont


BTB-ABVV nam op maandag 9 januari initiatief om de dialoog op te starten en organiseerde een overlegmoment aan de rustparking van Gentbrugge (net voor het viaduct).

BTB-ABVV voegde daad bij het woord: problemen los je op met dialoog en overleg!
Het viaduct van Gentbrugge is voor omwonenden en lokale beleidsmakers geen onbekend terrein. Al jaren doen er zich problemen voor met onder andere afbrokkelende stukken en het feit dat een viaduct dwars door een stad niet meer van deze tijd is. Onlangs besliste de Vlaamse regering om de snelheid op het viaduct te verlagen tot 70 km/u voor alle vervoer van +3.5 ton, net zoals dit op het viaduct van Vilvoorde al jaren is.

Vrachtwagenchauffeurs voelen zich geviseerd
Voor het invoeren van deze maatregel werd er geen overleg gepleegd met de sector. Door de maatregel en de communicatie werd deze door veel vrachtwagenchauffeurs echter geïnterpreteerd als een rechtstreekse aanval op henzelf en hun job. Hierdoor kwam er een protestactie op gang:, ondertussen bekend als ‘wij toeteren tot we terug 90 mogen’. Frank Moreels, voorzitter BTB: “Deze actie komt voort uit een gevoel van niet betrokken te zijn en een gevoel van verlies aan respect voor een essentieel beroep. Maar je lost de problemen niet op door mensen ’s nachts uit hun slaap te houden, wel door de dialoog aan te gaan.”

Luisteren naar de chauffeurs
BTB-ABVV nam op maandag 9 januari initiatief om de dialoog op te starten en organiseerde een overlegmoment aan de rustparking van Gentbrugge (net voor het viaduct). Er werden gesprekken aangegaan met iedereen die zijn of haar verhaal kwijt wou. Verschillende truckers, waaronder de initiatiefnemers van de facebook oproep, zijn ook effectief hun verhaal komen doen.

Steven Steyaert, propagandist BTB-ABVV
“Alleen als er naar elkaar geluisterd wordt  en er overleg gepleegd wordt kan er een oplossing komen. Wij vragen samen met de actiegroep toeteren op de E17  aan alle truckers om dit overleg een kans te geven en de toeteractie stop te zetten. Een verdere escalatie tussen alle partijen heeft geen zin.” 
Ondertussen is het overleg met de lokale overheden opgestart, dus constructief actievoeren loont.

Kern van het probleem oplossen
Het is nodig dat er tijd genomen wordt om met alle partijen in overleg te gaan om de problematieken van het viaduct op te lossen, op korte en lange termijn. Want de kern van het probleem is een viaduct dwars over een woonwijk en de problemen die dat voor iedereen met zich meebrengt. Er moet een effectieve oplossing komen voor de problemen (o.a. het nachtelijk geluid), met aandacht voor de verkeersveiligheid zonder dat 1 bepaalde groep van de verkeersstroom of sector wordt geviseerd.