De Wet van '96 veranderen l0,0nt!

Op maandag 20 juni organiseert het ABVV een nationale betoging. We komen op straat om te protesteren tegen de loonwet.

Want de lonen zijn te laag en het leven is veels te duur. De praktische details vind je hier.


Waarom is verbetering van de loonwet nodig?

Die loonwet zorgt ervoor dat onze lonen nauwelijks nog mogen stijgen. Er is nood aan een herziening van de wet, zodat echte loonsverhogingen opnieuw mogelijk worden. We kwamen in september 2021 al eens massaal op straat maar nu, juni 2022, lijkt onze wereld onherkenbaar door oorlog, energiecrisis, gebrek aan solidariteit, overdraagzaamheid ... Maar veel gezinnen hebben het zeer zwaar en daarom is het nodig om onze stem te laten horen. Want met 0,0 opslag kom je niet ver.

2022 06 20 Affiche betoging

Download onze affiche


We komen op straat om meer koopkracht te eisen. Iedereen ondervindt dat het leven duurder wordt. De energieprijzen schieten de lucht in, gaan tanken is een aanslag op je bankrekening en in de winkel moet je steeds meer betalen voor steeds minder.

Onze index vangt de grootste schokken op, maar meer is nodig. Want ondertussen stellen we vast dat onze Belgische
bedrijven in 2021 de hoogste winstmarges ooit realiseerden. Maar hogere lonen voor werknemers? Daar is zogezegd
geen geld voor. Dat moet anders! Het ABVV eist een verbetering van de loonwet (de zogenaamde Wet van ’96). Blijf af van onze index en laat ons in de sectoren vrij onderhandelen over hogere lonen. Daarnaast willen wij ook andere maatregelen om de koopkracht van de mensen te beschermen, zoals een permanente verlaging van de energiefactuur.

Het grotere plaatje: De loonwet dicteert dat onze lonen gelijke tred moeten houden met de lonen in Frankrijk, Nederland en Duitsland. Maar van een eerlijke vergelijking met de buurlanden is geen sprake!

In 2017 werd de loonwet nog verstrengd door de regering-Michel. De beschikbare marge werd verder uitgehold via kunstmatige ingrepen zoals de ‘correctiefactor’ en de ‘veiligheidsmarge’. De loonnorm werd ook bindend voor alles en iedereen: sterk presterende sectoren kunnen geen hogere loonsverhogingen meer afspreken.

Onze syndicale visie: Wij willen eerlijke en vrije onderhandelingen. Onze eisen zijn:

  • Een indicatieve loonmarge. Sectoren moeten opnieuw de mogelijkheid krijgen om hogere lonen te onderhandelen.
  • Een eerlijke vergelijking van onze lonen met de buurlanden door loonsubsidies, RSZ-kortingen en onze hoge productiviteit in rekening te brengen
  • Schaf de veiligheidsmarge af en hervorm de correctiefactor. Beide mechanismen dienen enkel om de loonmarges kunstmatig laag te houden.


Nog meer lezen waarom deze loonwet niet deugd?

2022 06 20 Krantje betoging

Download onze uitgebreide handleiding.