Frank Moreels herverkozen als voorzitter van de Europese Transportfederatie

Tijdens het zesde congres van de Europese TransportFederatie ETF in Budapest werd Frank Moreels herverkozen als voorzitter.


ETF is een paneuropese vakbondsfederatie met meer dan 200 aangesloten transportvakbonden die de belangen verdedigt van meer dan 5 miljoen transportwerknemers uit 38 Europese landen.

Deze werknemers zijn tewerkgesteld in alle takken van de transportindustrie, publiek en privé, over het land, over het water en door de lucht.

Al zijn hele beroepsleven lang is Frank Moreels actief binnen de socialistische vakbond ABVV. In 2007 werd hij federaal secretaris bij BTB-ABVV de transportcentrale van het ABVV, verantwoordelijk voor de vakgroep wegvervoer en logistiek. In 2013 werd hij op het BTB-congres verkozen als co-voorzitter en in 2016 werd hij voorzitter.

In 2017 werd hij op het ETF-congres in Barcelona verkozen als ETF Voorzitter met de ambitie om van ETF een dynamische en strijdbare Europese vakbondsfederatie te maken. Met zijn herverkiezing voor een 2de termijn van 5 jaar wil hij de congresslogan “All Aboard! Destination: Fair Transport” omzetten naar de praktijk.

Hiervoor wil hij samen met meer dan 5 miljoen transportwerkers strijden:

  • voor betere werkomstandigheden voor de transportwerkers;
  • voor het recht van transportwerkers om zich te verenigen in een vakbond;
  • voor een correcte prijs van transport;
  • tegen transportwerkgevers die hun werknemers uitbuiten en het sociaal overleg weigeren;
  • tegen de voortdurende race-to-the-bottom in de transportsector van steeds goedkoper en flexibeler transport;
  • voor vrede in Europa en het oplossen van conflicten via diplomatie in plaats van via oorlog.

Het congres werd in Hongarije georganiseerd omdat de transportvakbonden met hun aanwezigheid een politieke verklaring willen afleggen en steun willen geven aan alle democraten in Oost-Europa. ETF staat voor vakbondsrechten, voor LGBTQIA+ rechten, voor persvrijheid, onafhankelijkheid van justitie, …

ETF staat voor democratie, menselijkheid en tolerantie.

Op hetzelfde ETF-congres werd Livia Spera verkozen tot Algemeen Secretaris van ETF. Livia werd 3 jaar geleden aangesteld als waarnemend secretaris generaal, het congres bevestigde haar aanstelling voor de komende 5 jaar.