OPROEP - Solidariteit in eenheid

Vanuit de Belgische politiek gaan er steeds weer stemmen op voor de verdere regionalisering van federale bevoegdheden.

Merkwaardig als je weet dat België nu al zes regeringen telt, evenveel parlementen en meer dan vijftig ministers en staatssecretarissen.

Onze institutionele structuur blijkt dan ook een niet te ontwarren kluwen. Dat werd pijnlijk duidelijk tijdens de coronacrisis, waarbij onze negen ministers bevoegd voor volksgezondheid een efficiënt beleid in de weg stonden. Hoewel bepaalde gedecentraliseerde bevoegdheden terecht op dat niveau worden uitgeoefend, geldt dat niet voor alle competenties. Het komt erop aan om voor elke competentie te onderzoeken wat het beste werkt. Vereenvoudiging? Ja! Verdeeldheid? Nee!

We moeten ook niet veranderen wat wél goed werkt. Zo is er geen zinvol argument te bedenken om onze Sociale Zekerheid te regionaliseren of op te splitsen. Want opsplitsen betekent in dit geval verzwakken en het systeem minder efficiënt maken.

Wij willen de solidariteit behouden en uitbreiden, in eenheid!

 

Samen sterker!

De politiek gestuurde verdeeldheid leidt soms tot een vergelijkbare logica binnen onze organisatie. Dat is schadelijk voor onze werknemers en dus ook voor het ABVV. Onze grootste sociale verworvenheden zijn dan ook ooit bereikt door de krachten te bundelen. Dat principe moet weer van onder het stof worden gehaald met het oog op het algemeen belang van de werknemers.

De ABVV-leden verdienen het om nog meer samen te werken. Net als elke Belg. Voor ons is er geen uitsluiting of splitsing. Maar solidariteit in eenheid!

 

Petitie

Ben jij het eens met deze oproep? Of wil je meer weten? Lees hier meer over de gemeenschappelijke oproep van een aantal kopstukken binnen het ABVV en onderteken mee onze oproep tot meer solidariteit in eenheid.