Onderhandelen ... nu het kan!

Momenteel lopen er onderhandelingen tussen werkgevers en vakbonden. De laatste onderhandelingsdag is voorzien op 7 juni. Dan zal moeten blijken of het resultaat voldoende is.

BTB en ABVV-Metaal willen die onderhandelingen alle kansen geven! Want er staan twee zeer belangrijke dossiers op de agenda: de verhoging van de minimumlonen en de verlenging van de eindeloopbaan-cao’s. En daar gaan we voor.

 

De minimumlonen moeten omhoog!

Het is sinds 2008 geleden dat het interprofessioneel minimumloon verhoogd werd. Dat is ondertussen 13 jaar geleden! Hoog tijd om opnieuw een stap vooruit te zetten dus. Want een verhoging van de minimumlonen is échte solidariteit in het loonoverleg brengen.

In 2008 kwam er twee verhogingen van 25 € per maand, twee stappen dus.

Indien we tijdens deze onderhandelingsronde een vergelijkbare of betere stap vooruit kunnen zetten, dan zeggen we daar in elk geval geen neen tegen.

Om een idee te geven: een verhoging van 0,50 euro van het bruto uurloon - waar momenteel over gepraat wordt - is een stap vooruit van ongeveer 75 € per maand. Dat is sneller en beter dan 13 jaar geleden dus.

 

Ook de verlenging van de cao’s eindeloopbaan staat op de agenda

In onze sectoren is het zwaar werken.

Metaal- en transportarbeiders houden het vaak niet vol om te werken tot hun pensioenleeftijd. Daarom moet het vervroegd uitstappen via brugpensioen (SWT) mogelijk blijven. Ook een “draaglijker” werkregime kiezen moet gegarandeerd blijven via het systeem van de landingsbanen. We willen dat die cao’s verlengd worden.

Door de economische gevolgen van de Covid-pandemie zien we bovendien nogal wat bedrijven in moeilijkheden komen. Voor die ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering mogen de voorwaarden voor SWT best wat versoepelen.

En neen, we zullen geen onrealistische en overdreven werkgeverseisen in verband met nachtwerk, overuren of extra flexibiliteit aanvaarden “in ruil” daarvoor.

 

Het overleg alle kansen geven

BTB en ABVV-Metaal willen dat het lopende overleg lukt! Daarom zullen we geen actie voeren zolang de onderhandelingen lopen. Op het federaal bureau van het ABVV van 8 juni zullen we kennis kunnen nemen van het onderhandelingsresultaat. Dan zullen onze instanties oordelen of dat resultaat voldoende is.

 

De wet van ‘96 moet fundamenteel herzien worden

Dat het lopende overleg zo moeilijk loopt is te wijten aan die slechte loonwet van 1996, die door de vorige regering Michel/De Wever nog verstrengd werd.

Die wet moet grondig bijgestuurd worden. Daarom vragen we het ABVV - en de andere vakbonden - om in het najaar campagne te voeren voor het wijzigen van die wet. We willen de regering immers onder druk zetten om die wet te veranderen.

Anders zal het loonoverleg stroef blijven lopen en dat moet anders!