Het wordt tijd dat de werknemers ook iets krijgen!

Voor ABVV-Metaal en BTB is de strijd voor meer koopkracht een topprioriteit. Spijtig genoeg stellen we vast dat de lonen in de periode 2021-2022 nauwelijks met 0,4% mogen stijgen.

De onrechtvaardige loonwet – in 2017 nog verstrengd door de regering-Michel – ligt aan de basis van die zeer lage loonmarge. De werkgevers zijn daar uitermate tevreden mee, maar voor ons is ze onaanvaardbaar!

Wij beseffen heel goed dat de coronacrisis een negatieve economische impact heeft. Maar tegelijkertijd stellen we vast dat heel wat sectoren en bedrijven ondanks alles goed zijn blijven presteren.

BTB en ABVV-Metaal willen daarom:

  • Een indicatieve loonmarge, die het mogelijk maakt om in bedrijven en sectoren ruimere akkoorden af te sluiten.
  • Een indicatieve loonmarge die hoger ligt dan de aalmoes van 0,4%. Alle werknemers hebben recht op meer koopkracht, ook wanneer ze werken in minder sterke sectoren of bedrijven. Als de patroons niet willen, moet de regering hier haar verantwoordelijkheid nemen.
  • Tijdens de coronacrisis is nogmaals gebleken dat vele essentiële beroepen onderbetaald worden. Daarom willen wij een duidelijke stijging van de minimumlonen: Fight For 14.
  • We willen een verbetering van de eindeloopbaanstelsels: het recht op een landingsbaan (halftijds en 4/5) vanaf 55 jaar, een uitbreiding van het recht op SWT (voorheen brugpensioen) bij lange loopbaan, nachtarbeid, zwaar beroep (wisselende ploegen), arbeidsongeschiktheid (vanaf 60 jaar) of ook om medische redenen (vanaf 58 jaar), voor bedrijven in moeilijkheden of in herstructurering.
  • Een verhoging van de minimumuitkeringen voor gepensioneerden, werkzoekenden, zieken en invaliden via de onderhandeling van een welvaartsenveloppe.

Over dit alles weigeren de werkgevers te praten of te onderhandelen. Niet alleen over een interprofessioneel akkoord 2021-2022 (IPA), maar ook over de welvaartsenveloppe, waardoor zelfs de meest kwetsbare burgers die moeten leven van uitkeringen niets krijgen.

Dat is niet alleen onaanvaardbaar, het is ook onverantwoord en schandalig.

! Hogere lonen en minimumuitkeringen zijn een belangrijk instrument om het economische herstel na corona te versnellen.
! Hogere lonen zijn een teken van respect voor de vele essentiële werknemers die het land het voorbije jaar hebben rechtgehouden, vaak met gevaar voor hun veiligheid en gezondheid.

Het wordt tijd om op te staan voor respect voor de werknemers.

 

Download het pamflet (pdf).