Loonbeslag en -overdracht

Wanneer je schulden hebt, kan je schuldeiser loonbeslag of -overdracht leggen op je nettoloon om zo je schulden af te betalen.

Bij loonbeslag is je werkgever op basis van een gerechtelijke invordering wettelijk verplicht om centen van je nettoloon in te houden voor een schuldeiser. Deze procedure wordt derdenbeslag genoemd.
Bij loonoverdracht heb je bij het afsluiten van de lening of het krediet zelf een document ondertekend dat de schuldeiser rechtstreeks recht heeft op een deel van je loon als je je lening niet terugbetaalt.

Hoeveel mag er van je nettoloon worden ingehouden?

Maandelijks nettoloon in € Vatbaar voor beslag Maximale inhouding
Tot 1.149,- € 0% -
Tussen 1.149,01 en 1.235,00 € 20% 17,20 €
Tussen 1.235,01 en 1.362,00 € 30% 38,10 €
Tussen 1.362,01 en 1.490,00 € 40% 51,20 €
Boven 1.490,- € 100% onbeperkt

 

Tijdelijke verhoging Covid-19

Voor de periode 24/12/2020 tot 31/03/2021 worden de niet voor loonbeslag of loonoverdracht vatbare bedragen verhoogd.

 

Maandelijkst nettoloon in € Vatbaar voor beslag Maximale inhouding
Tot 1.366,- € 0% -
Tussen 1.366,01 en 1.467,00 € 20% 10,20 €
Tussen 1.467,01 en 1.619,00 € 30% 45,60 €
Tussen 1.619,01 en 1.770,00 € 40% 60,40 €
Boven 1.770,01 € 100% onbeperkt

 

Voor elk kind ten laste kan 70 € minder worden afgehouden van het loon.

Voor alle duidelijkheid: in de onderstaande situaties komt het volledige nettoloon wel in aanmerking voor volledig beslag of overdracht:

  • beslag of overdracht door onderhoudsschulden;
  • een loondelegatie;
  • een collectieve schuldenregeling.