1 NOVEMBER 2020 – Hulde Standbeeld Louis MAJOR

Onze traditionele hulde aan Louis MAJOR, gewezen voorzitter van BTB en grondlegger van onze Wet op de Havenarbeid, wordt door de stijgende besmettingen met het coronavirus voor de 1ste keer onderbroken.

Alle Europese aanvallen, deze door malafide bedrijven en bepaalde politieke partijen ten spijt, staat onze Wet vandaag nog steeds overeind, zij het met enigszins aangepaste uitvoeringsbesluiten.

Het negatief advies van de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie in de rechtszaken KTN en Middlegate-Zeebrugge doet geen afbraak aan de ingeslagen weg en uitwerking van de onderhandelde oplossing die wij na moeizaam sociaal overleg bereikten in 2016 – wij blijven dezelfde weg bewandelen t.o.v. de Europese Commissie.

Eens het definitief arrest van het Europees Hof van Justitie wordt overgemaakt aan de Belgische rechters, zullen wij opnieuw binnen de ons gekende overlegorganen de nodige tegenargumenten verzamelen en ook een nieuwe aanval niet uit de weg gaan.

Leve de WET MAJOR !

Leve de BTB Vakgroep Haven en zijn aangesloten leden

SAMEN STERK – BLIJF GEZOND EN ZORG VOOR ELKAAR !

123555195_1106101569845554_4707231285905578500_o.jpg