Maritiem nieuws

Maritieme Sectoren

BTB Maritieme sectoren werkt volop mee aan de ETF campagne tegen pesten.

Wie werkt aan boord van een schip, leeft doorgaans ook aan boord. Dat vraagt veel van een mens.

Je collega's zijn immers meteen voor een tijdje ook je roommate's/huisgenoten. Dat is geen evidente situatie. Een sluimerend conflict , een niet uitgeprate discussie, vooroordelen,... het kan allemaal de kiem zijn voor pestgedrag met heel zware gevolgen voor de slachtoffers en soms ook voor de firma.

De afdeling Maritieme sectoren van de Belgische Transportbond beseft als geen ander dat pestgedrag op een schip absoluut moet vermeden worden. Ze werkt daarom volop mee aan de internationale campagne tegen pesten die ETF heeft ontwikkeld.