MUA Quadrennial National Conference 28-02 / 04-03-2016 - Gold Coast - Australië

BTB-Haven was te gast op dit belangrijk en groots nationaal congres van de belangrijke vakbond in Australië, de MUA (Maritime Union of Australia).

28.02.2016: tijdens de 3de Vrouwen/Jeugd en Aboriginals-Conferentie geeft Monique Verbeeck een toespraak als ITF vertegenwoordiger voor de vrouwelijke havenarbeiders, waarbij zij de focus legt op het belang van gendergelijkheid voor het beroep van havenarbeider dat hopelijk leidt tot de tewerkstelling van meer vrouwen wereldwijd in de verschillende havens. ITF en ETF projecten gericht op vrouwen, maar ook op mannen rond vorming, veiligheid, geweld, pesterijen en intimidatie worden toegelicht. Zij verwijst naar het belang voor de toekomst om meer jongeren aan te trekken in vakbonden wereldwijd en naar de aanvallen door zowel machtige bedrijven, als rechtse regeringen wereldwijd, die gericht zijn op sterke vakbonden, met het doel om loon-en arbeidsvoorwaarden van alle werknemers af te bouwen - STOP UNION BUSTING !

De Conferentie had ook oog voor de nog steeds en onbegrijpelijke ongelijke behandeling van de eerste bewoners van dit uitgestrekt continent, nl. de Aboriginals! MUA heeft als zeer militante vakbond steeds de verdediging opgenomen voor deze gemeenschap, hetgeen hen enorm tot eer strekt! 

01.03.2016: Internationale Solidariteit: tijdens een panelsessie geeft Marc Loridan als Federaal Secretaris Havens toelichting over de stand van zaken rond de 3de aanval door Europa op het Belgisch systeem van havenarbeidsorganisatie, een juridische strijd die nu al bijna 2 jaar bezig is en die na inmiddels 18 vergaderingen met de werkgeversorganisaties en de medewerkers van Minister van Werk Kris Peeters, nog steeds niet geleid heeft tot een onderhandeld resultaat. Hij verwijst naar de andere Europese aanvallen, PP I (2003) en PP II (2006), richtlijnen die dankzij de inzet van BTB en de steun van Europese en internationale vakbonden, alsook het lobbywerk van bevriende Europarlementsleden weggestemd werden in het Europees Parlement. Hij verwijst naar het belang van internationale solidariteit onder leiding van de Internationale en Europese Transport Federatie (ITF en ETF) tégen de aanvallen van machtige bedrijven en ultra rechtse regeringen en een hoe langer hoe meer a-sociaal Europa. Lang leve MUA ! Lang leve BTB !