19-20 oktober 25ste Congres UTAF - Jurmala - Latvia (Letland)

Marc LORIDAN en Monique VERBEECK waren te gast op het 25ste verjaardagscongres van UTAF (Latvian Water Transport Union Federation).

Deze Transportvakbond verdedigt de belangen van zowel havenarbeiders, zeevarenden, scheepsherstellers, loodsen en andere werknemers tewerkgesteld in de maritieme wereld en wordt geleid door collega Aleksej HOLODNUKS, die opnieuw werd verkozen als voorzitter.

Marc LORIDAN verwees o.m. in zijn toespraak naar de 3de aanval van de Europese Commissie (na de 2 overwinningen tegen Ports Packages I & II) op onze Belgische havenarbeidsorganisatie.  Hij vernoemde ook de precaire situatie van oorlogsvluchtelingen die door malafide werkgevers misbruikt wordt om de wet op de havenarbeid aan te passen.

Eveneens wees hij op het feit dat vakbonden wereldwijd onder druk komen te staan van grote en machtige havenbedrijven en het belang van de solidariteit tussen Europese en Internationale Transportvakbonden in hun strijd tegen de afbraak van sedert decennia goed opgebouwde loon- en arbeidsvoorwaarden.