Algemene Info

Administratieve commissie

Binnen ieder havengebied worden de havenarbeiders erkend door een paritair samengestelde Administratieve Commissie.

Deze Administratieve Commissie is opgericht binnen het voor het betrokken havengebied bevoegde paritair subcomité. De Administratieve Commissie met vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers wordt voorgezeten door een voorzitter van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en zetelt wekelijke.

Tijdens deze zittingen worden zowel erkenningen, overgangen naar beroepscategorieën, shiftveranderingen of andere administratieve problemen van havenarbeiders geregeld. De procedures van deze handelingen liggen vast in de Codex.

Havenarbeiders die worden uitgenodigd voor de administratieve commissie, gelieve eerst contact op te nemen met: onze Secretaris Monique VERBEECK 03/224.34.22 – 0479/22.01.64

Het bestendig bureau

Het Bestendig Bureau, opgericht in de schoot van het paritair subcomité en paritair samengesteld, waakt over de strikte toepassing van de arbeidsvoorwaarden zoals vermeld in de Wet op de havenarbeid en de Codex.

Wanneer bij een overtreding op de werkplaats geen “regeling” mogelijk is wordt de werkgever schriftelijk in kennis gesteld door de vakbonden en leggen zij klacht neer bij het Bestendig Bureau die betrokken werkgever op de zitting uitnodigt. De beslissingen van het Bestendig Bureau zijn bindend voor beide partijen.

Havenarbeiders die worden uitgenodigd voor het bestendig bureau, gelieve eerst contact op te nemen met onze delegee Patrick COCKX 03/224.34.59 – 0473/97.52.66

 

 

Militanten / Bestuur Vakgroep

Havenarbeiders die interesse hebben in militanten werk of zich geroepen voelen om mee te werken in een Technisch Comité, kunnen zich daarvoor kandidaat stellen. Zij worden gekozen of herverkozen op het congres.

Komen daarvoor in aanmerking, de leden die minstens 2 jaar lid zijn van het ABVV en minstens 1 jaar lid zijn van onze “Vakgroep Haven van Antwerpen”.

Indien u hierover meer informatie wenst, gelieve ons secretariaat te contacteren.