• Akkoord in de pakjessector een stap in de goede richting, maar…

  BTB-ABVV vernam dat het kernkabinet donderdag laatstleden een akkoord bereikte over de bescherming van de pakjesbezorgers.

  Lees meer...
 • Indexering van de lonen voor de chauffeurs van de diensten voor 'verhuur van voertuigen met chauffeur'

  Zoals vastgelegd bij CAO, worden de lonen geïndexeerd zodra de drempel is overschreden.

  Lees meer...
 • Nieuwe uurlonen geregeld vervoer autobus

  Naar aanleiding van de overschrijding van de spilindex, stijgen de uurlonen in de sector van de openbare autobusdiensten - pachters van De Lijn - met 2% vanaf 1 september 2022.

  Lees meer...
 • Loonindexering Garagepersoneel Taxi, VVB en IBP

  Door de indexering zullen de sectorale minimumlonen voor het garagepersoneel Taxi, VVB en IBP verhoogd worden vanaf 1 september 2022.

  Lees meer...
 • Nieuwe uurlonen bijzondere autobusdiensten

  Ten gevolge van het overschrijden van de spilindex, stijgen de uurlonen van het rijdend personeel van de bijzondere autobusdiensten met 2% vanaf 1 september 2022.

  Lees meer...
 • Loonindexering GMMI

  Verhoging gemiddeld minimummaaninkomen

  Lees meer...

Woord van de voorzitter