Wie zijn wij ?

December 04, 2011    

Wie zijn wij?

 

BTB Wegvervoer & Logistiek vertegenwoordigt alle werknemers uit het goederen- en personenvervoer (verhuizers, vrachtwagen-, bus- en taxichauffeurs),  de logistiek en de afhandeling op luchthavens.

 

Als werknemer ben je maar beter goed geïnformeerd. Vele werkgevers werken volgens de regels, maar er zijn er ook die het niet zo nauw nemen met de rechten van hun werknemers.

 

Daarom zijn wij als vakbond voorstander van werknemers die hun rechten én plichten kennen. Op die manier krijgt iedereen waar hij of zij recht op heeft. Wij willen je daarbij met raad en daad bijstaan.

 

BTB vindt ook internationale solidariteit belangrijk. Wij zijn aangesloten bij ETF, de Europese Transportvakbond of European Transport Workers Federation en bij ITF, de Internationale Transportvakbond of International Transport Workers Federation.
Zie ook: www.itfglobal.org/ETF en www.itfglobal.org.

Meer info:
 www.btb-abvv.be
Facebook 'BTB-ABVV transport & logistiek'
Twitter @btb_abvv

 

BTB voert actie

 

BTB strijdt tegen sociale dumping

 

Wij vechten al jaren de 'sociale dumping' aan. We voeren actief strijd tegen de Belgische bedrijven die in Oost-Europa postbusbedrijven oprichten, en daardoor chauffeurs uit die landen hier voor een hongerloon laten rijden. Daardoor gingen in ons land al duizenden jobs verloren. We blijven onvermoeid ijveren tegen alle misbruiken van het cabotagesysteem.  Zowel op het terrein als in de politieke wereld werken wij aan de bewustmaking van het probleem van sociale dumping en zoeken naar oplossingen om de transportsector daarvan te vrijwaren. Wij volgen dit permanent op. Via onze Facebookpagina 'BTB-ABVV Transport & Logistiek' houden we je op de hoogte van onze acties.

 

Uitzendarbeid

 

Arbeidsmarktspecialisten voorspellen dat de uitzendarbeid nog zal toenemen. Dit heeft deels te maken met het invoeren van het eenheidsstatuut en de langere opzegtermijnen voor arbeiders. Werkgevers proberen dit te omzeilen en doen eerder een beroep op uitzendkrachten. Zeker in de logistieke sector gebeurt dit vaak. Interim werknemers zijn vaak tweederangsburgers. We stellen bijvoorbeeld vast dat voor veel werkgevers de opleiding van uitzendkrachten geen prioriteit is.

BTB ijvert voor tewerkstelling met stabiele contracten met echte rechten. Dagcontracten moeten ontmoedigd worden door het gebruik ervan strenger te reglementeren. Uitzendkrachten moeten na 3 maanden of 60 werkdagen een vast contract  aangeboden krijgen. En de prestaties als uitzendkracht in een bedrijf moeten meetellen voor de anciënniteit als de werknemer nadien in dat bedrijf een vast contract aangeboden krijgt.

 

Welke voordelen bieden wij jou?

 

Bij BTB Wegvervoer & Logistiek doen we méér voor onze leden dan andere vakbonden. Wij informeren onze leden en bieden ze de gepaste ondersteuning aan.

1. BTB steunpunten

BTB Wegvervoer & Logistiek is aanwezig op 44 secretariaten en steunpunten verspreid over gans België. In elk secretariaat kun je terecht met je vragen over loon- of arbeidsomstandigheden, pensioen of brugpensioen, vakantiegeld of vakantiedagen, tijdskrediet, belastingen….  

Onze medewerkers helpen je graag verder. Bij de plaatselijke kantoren kun je ook informatie krijgen over meer sectorgebonden materies zoals uurlonen, arbeidsduur, cao's, vervoerskosten, klein verlet...

2. Up- to-date informatie en sociaal nieuws

Als lid van BTB krijg je vier keer per jaar het BTB-ledenblad 'Wegwijs' en tweewekelijks het ABVV-ledenblad 'De Nieuwe Werker'. Je leest er meer over lonen, nieuwe cao's, wijzigingen in de sociale wetgeving en syndicaal nieuws.  Met deze twee publicaties blijf je helemaal op de hoogte van je rechten en plichten. 

3. Gratis lezen van de tachokaart, gratis loonberekening

Onze gewestelijke secretariaten zijn uitgerust met de nodige hard- en software om lonen te berekenen. Wij lezen de gegevens van je digitale bestuurderskaart via de computer en kunnen  zo  eventuele overtredingen op de rij- en rusttijden vaststellen en je correcte loon berekenen.

4.  BTB komt naar je toe

Wij beschikken over een mobiel kantoor en gaan daarmee de baan op. Parkings, bedrijfsterreinen, manifestaties of overal waar arbeiders uit de transport en logistieke sector komen, zijn wij met onze BTB-bus present.

In ons mobiel kantoor kun je terecht met je vragen over de sector waarin je werkt of over de algemene wetgeving. Je kunt zelfs je loonberekeningen laten maken en als chauffeur je digitale chauffeurskaart laten uitlezen.

5. Meer dan 1250 vakbondsafgevaardigden in de bedrijven

In de bedrijven staan meer dan 1250 BTB-vakbondsafgevaardigden klaar om jouw rechten te verdedigen. Deze collega's zetten zich alle dagen belangeloos in voor jou en al je collega's.

6. Rechtsbijstand voor leden

Wie lid is, staat nooit alleen wanneer een werkgever zich niet houdt aan de wet of aan de cao's.  Word je onrechtmatig afgedankt of niet betaald zoals in de cao’s voorzien? Dan word je geholpen door onze vakbondsafgevaardigden en militanten, maar ook door onze professioneel opgeleide secretarissen, propagandisten en medewerkers. Onze dienst arbeidsrecht kan bij je werkgever bemiddelen en/of je voor de rechtbank verdedigen. Wie minimum zes maanden lid is, heeft recht op gratis rechtsbijstand. 

7. Syndicale premie

Wie één jaar een vakbondsbijdrage betaalt aan BTB Wegvervoer & Logistiek, ontvangt op het einde van datzelfde jaar of in het begin van het volgende jaar een gedeeltelijke terugbetaling van zijn of haar lidgeld onder de vorm van een syndicale premie. Het bedrag van deze premie verschilt van sector tot sector.

8. Het ABVV, ook voor jongeren

Heb je kinderen? Vanaf 12 jaar en tot ze gaan werken, kunnen zij gratis lid worden van het ABVV  en op onze dienstverlening een beroep doen. Hebben ze recht op een studiebeurs? Moeten hun rechten als jobstudent verdedigd worden? Wil je kind meer informatie over de combinatie leren en werken? Wij bieden gratis de correcte informatie en bijstand aan. Neem contact op met je plaatselijk BTB-secretariaat. Zij wijzen je de weg naar de ABVV-Jongeren.

9. Een goede vakbondsopleiding

BTB maakt er een punt van dat haar afgevaardigden in de bedrijven met kennis van zaken handelen. Daarom krijgen ze een degelijke opleiding. Heb je interesse om zelf militant te worden voor BTB Wegvervoer & Logistiek of wil je je kandidaat stellen bij de Sociale Verkiezingen? Volg dan zeker de federale militantenvormingen. Daarna sta je sterker in je schoenen om je in de vakbondsstrijd te gooien.

10. Eenheidsstatuut

Met de invoering van het eenheidsstatuut werden vanaf 2014 twee discriminaties tussen arbeiders en bedienden weggewerkt. De zogenaamde carensdag, de eerste dag bij ziekte, wordt vanaf nu  uitbetaald aan arbeiders. Ook zijn de opzegtermijnen langer. Wie hier meer over wil weten kan bij BTB terecht.

Over een aantal zaken is er echter nog geen akkoord bereikt. Over het gewaarborgd loon en de tijdelijke werkloosheid wordt nog verder onderhandeld. BTB blijft ervoor ijveren dat alle verschillen weggewerkt worden

11. De geschiedenis van de transportsector

Wil je meer weten over de geschiedenis van de transportsector? Naar aanleiding van haar honderdjarige jubileum geeft  BTB een brochure uit. Deze brochure kun je gratis telefonisch bestellen via het nummer 03 224 34 37 of via mail  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Powered by JReviews

Share, email & print