COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN HAVEN-EN ZEESLEEPDIENST

In de bijgevoegde PDF geven wij u een overzicht van de binnen de URS vigerende arbeidsovereenkomsten evenals een overzicht van de gemandateerden in de overlegorganen.

 

Klik hier

 

 

Share, email & print