binnenvaart

  • Onze vertegenwoordigers zetelen in onderstaande organen:

het Paritair Comité voor de binnenvaart;

het Fonds voor de Rijn- en binnenscheepvaart;

de Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen binnenscheepvaart;

de Arbeidsrechtbank;

de Joint Maritime Commission van de Internationale Arbeidsorganisatie te Genève;

het Technisch Comité van het Fonds voor Arbeidsongevallen;

de Hoge Raad voor het Maritiem Hoger Onderwijs;

het Internationaal Zeemanshuis Antwerpen.

 

  • Wanneer heeft men recht op deze premie ?

waardebon_binnenvaart

UITBETALING VAKBONDSPREMIE BINNENSCHEEPVAART

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze premie zijn: op 31 december van het bedoelde jaar (dus het jaar waarop de premie betrekking heeft) in de binnenscheepvaart tewerkgesteld zijn geweest en minstens één jaar lidmaatschap tellen bij de BTB - Binnenvaart.

Wie in de loop van het jaar ziek of werkloos werd, en dit op 31 december nog steeds was, komt, mits voorlegging van een attest van de uitbetalingsinstelling, eveneens in aanmerking voor de getrouwheidspremie.

Voor verdere inlichtingen kan men zich steeds wenden tot het Secretariaat BTB, Vakgroep Binnenvaart, Paardenmarkt 66 - 2000 Antwerpen- 03/224.34.18.

De datum wanneer wordt overgegaan tot het uitbetalen van de VAKBONDSPREMIE BINNENSCHEEPVAART staat vermeld op de kaart zelf. 


 

  • Sectoraal pensioenplan voor de binnenvaart

De BTB is wat de syndicale vertegenwoordiging in de maritieme sectoren betreft sinds jaar en dag de marktleider. Dit geldt uiteraard ook voor de binnenscheepvaart waar het gros van de leden bij de BTB is aangesloten.
Het is dan ook één van onze essentiële opdrachten geweest om ook voor die kleine sectoren een tweede pensioenpeiler te kunnen realiseren.
Tot op heden zijn wij hierin geslaagd op drie niveaus.
In de zeevisserij hebben wij de aanzet gegeven met twee afzonderlijke pensioenplannen voor de arbeiders in de visbewerking en voor de zeevissers. Beide pensioenplannen werden in vorige edities van DNW uiteengezet.
Wat de koopvaardij betreft zit de realisatie van de 2e peiler thans in de onderhandelingsfase.
In deze editie geven wij tekst en uitleg bij het sectoraal pensioenplan – sector Rijn- en Binnenvaart.
Ivan VICTOR - Federaal Secretaris Binnenvaart

 

          1- AANVULLEND PENSIOEN SECTOR BINNENVAART


Vanaf 1 januari 2007 genieten de werknemers of werkneemsters van de Rijn- en Binnenvaart van een aanvullend pensioenplan dat voorziet in de opbouw van een bijkomend pensioen met uitzondering van deze werknemers waarvoor via de "Opting Out" op bedrijfsniveau een gelijkwaardig of beter pensioenplan bestaat.Dit artikel wil kort de krachtlijnen van dit pensioenplan overlopen en stilstaan bij wat voor jou als werknemer belangrijk is.

Uiteraard kan dit artikel niet alle vragen beantwoorden. Aarzel daarom niet ons te contacteren als je nog vragen hebt.

         2- WAAROM EEN AANVULLEND PENSIOEN?

Elke werknemer in België heeft recht op een wettelijk pensioen dat door de RWP (Rijksdienst voor Werknemerspensioen) betaald wordt.
Het is een algemeen bekend verschijnsel dat deze wettelijke pensioenen in de laatste decennia serieus zijn afgekalfd en tot de laagste van de E.U. behoren. Daarom hebben wij ons ingezet om op sectoraal niveau hieraan een mouw te passen.

Na moeizame onderhandelingen hebben wij bekomen dat je via het Fonds voor Bestaanszekerheid kan genieten van een bijkomend pensioen. Alle werknemers hebben recht op dit bijkomend pensioen, bovenop het wettelijk pensioen. Het Fonds voor Rijn- en Binnenvaart – Arenbergstraat 24 te 2000 Antwerpen staat in voor de opvolging van een correcte uitvoering ervan.
De afdrachten voor het pensioenfonds worden via RSZ integraal door de werkgever betaald.

         3- KOMT HET AANVULLEND PENSIOEN IN DE PLAATS VAN HET WETTELIJK PENSIOEN?

Neen, als je met pensioen gaat, zal je enerzijds maandelijks een wettelijk pensioen ontvangen. Daar bovenop krijg je eenmalig een bedrag als aanvullend pensioen.
Eventueel kan je ook kiezen om dit eenmalig bedrag te laten uitbetalen in maandelijkse schijven.

         4- HOEVEEL BEDRAAGT DIT AANVULLEND PENSIOEN?

Een aanvullend pensioen is net zoals een spaarrekening. Men stort er geld op en ieder jaar ontvang je intrest. Als je met pensioen gaat, krijg je het bedrag dat op je spaarrekening staat.

De afdracht voor de 2e pensioenpeiler wordt jaarlijks door het Fonds voor Rijn- en Binnenvaart aan de verzekeringsmaatschappij doorgestort. Dat geld wordt door de verzekeraar belegd zodat je ook nog intresten ontvangt. Daar bovenop komt eventueel nog een deelname in de winst van de verzekeraar. Maar de huidige wetgeving voorziet wel dat als je met pensioen gaat, je pensioenrekening minstens 3,25 % per jaar had moeten opbrengen.

Hoeveel aanvullend pensioen je dus zal krijgen hangt af van twee zaken : de intrest (+eventuele winstdeelname) en het aantal jaren dat je in de Rijn- en Binnenvaartsector blijft werken. Hoe langer je blijft werken hoe meer aanvullend pensioen je zult ontvangen.

         5- ENKELE VOORBEELDEN


Als je 25 jaar lang blijft werken als stuurman, zal je op je 60ste een bruto aanvullend pensioen van minstens 11.543 Euro ontvangen. Opgepast, het gaat hier over een bruto aanvullend pensioen. Op je aanvullend pensioen dient ongeveer 20 % belastingen betaald te worden. Op je 60ste ontvang je daarom een netto aanvullend pensioen van ongeveer 9.450 euro

In de volgende tabel berekenen we hoeveel bruto en netto aanvullend pensioen je kunt opbouwen als matroos, stuurman of schipper in de Rijn- en Binnenvaart op je 60ste.


Datum in dienst Categorie Leeftijd in dienst Bruto Netto
Pensioenkapitaal Pensioenkapitaal

1.01.2007 Schipper 25 19.041,34 euro 15.747,95 euro

1.01.2007 Stuurman 35 11.543,01 euro 9.446,19 euro

1.01.2007 Matroos 35 7.583,95 euro 6.141,48 euro

         6- WAT GEBEURT ER MET MIJN PENSIOENREKENING ALS IK OVERLIJD?

Als je sterft voordat je met pensioen gaat, hebben je nabestaanden recht op het bedrag dat op je pensioenrekening staat.

         7- WAT GEBEURT ER MET MIJN PENSIOEN ALS IK NIET LANGER IN DE RIJN- EN BINNENVAART WERK?

Het bedrag dat op je pensioenrekening staat is van jou. Ook al blijf je niet langer werken in de Rijn- en Binnenvaart, blijft het opgebouwde spaargeld op jouw naam staan bij de verzekeraar. De wet laat niet toe dat je dit aanvullend pensioen opneemt voor je 60ste. Je kan slechts aanspraak maken op de 2e pensioenpeiler vanaf het ogenblik dat je met pensioen gaat, dit is tussen 60 en 65 jaar.

         8- HOEVEEL STAAT ER AL OP MIJN PENSIOENREKENING?

Ieder jaar zal de verzekeraar "Fortis" je een uittreksel sturen met de stand van je pensioenrekening. Dit uittreksel wordt de "pensioenfiche" genoemd, en voor de stand van je rekening moet je kijken naar de "reserves" die je hebt opgebouwd.

         9- WAAR KAN IK TERECHT VOOR BIJKOMENDE VRAGEN OVER DIT PENSIOENPLAN?

Uiteraard kunnen we met deze korte toelichting geen antwoord bieden op al je vragen over het aanvullend pensioen voor de werknemers van de Rijn- en Binnenvaart. Daarom kan je steeds terecht voor bijkomende vragen op onderstaande adressen :

Belgische Transportarbeidersbond
Paardenmarkt 66 – 2000 Antwerpen
tel. 03 224 34 18 – fax 03 224 34 49
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

Share, email & print