Opinie : Werkgevers en vakbonden moeten samen de transportsector redden

April 27, 2012    

Opmerkelijk.  Op 28 april organiseert een eerder kleine organisatie van zelfstandige chauffeurs, Own Drivers, een meeting tegen sociale dumping in Antwerpen.  Nog opmerkelijker, de twee transportvakbonden, BTB - ABVV en ACV Transcom nemen deel.  Vakbonden en werkgevers die samen ageren tegen de sociale dumping met Oost-Europese chauffeurs in de transportsector. Het einde van de klassenstrijd?  Jammer genoeg blijven de "grote" werkgeversorganisaties weg : Febetra, UPTR en T&L Vlaanderen zijn er niet bij.

Sociale dumping maakt de sector kapot!

Er wordt zwaar ingezet op de transport- en logistieke sector.  Zowel in het Vlaamse "Via plan", als het Waalse "Marshall plan", maakt men van de logistieke sector een prioriteit.  België heeft dan ook een strategische ligging in Europa om meer dan mee te spelen in logistiek.  Het zou een sector van de toekomst moeten worden.  We hebben troeven.

Tegelijk zien we steeds meer transportactiviteit "overgenomen" worden door vrachtwagens met buitenlandse, lees Oost- Europese nummerplaten.  Soms echte Oost-Europese transportbedrijven die actief zijn in het internationaal transport. Vaak ook virtuele postbusbedrijven die niet meer dan fictief een zetel hebben in Oost-Europa.

Het gaat dan in veel gevallen om Belgische ondernemingen die een virtuele dochteronderneming oprichten in het Oosten van Europa, chauffeurs aanwerven tegen een derde of de helft van de prijs, en deze inzetten op de Belgische markt.  Meestal via illegale constructies.

Het gaat dus om  Belgische transporteurs die mee werken aan de ondermijning van de markt!

In eigen voet schieten!

Sociale dumping die het statuut van de Belgische chauffeur ondermijnt en afbreekt.  Maar ook oneerlijke concurrentie, die transportondernemingen die correct willen werken over kop doen gaan.  Ook de kleine zelfstandige chauffeur verliest werk, en komt in moeilijkheden.

De vakbonden klagen al langer over dit probleem.  BTB - ABVV publiceerde reeds twee zwartboeken over deze problematiek.   Het is ondertussen tien na twaalf voor de sector. Kunnen we nog langer toestaan dat een potentiële groeisector voor de Belgische economie verprutst wordt door firma's die kiezen voor het snelle gewin op korte termijn, ook al haalt men de sector onderuit op langere termijn?  Door (al dan niet fictieve) uitvlagging naar het buitenland ondermijnt men de lange termijnbelangen van de sector, door puur kortzichtig winstbejag.

Verantwoordelijkheid nemen.

Waar zijn de grote werkgeversorganisaties in dit debat?  Ze stoppen zich weg door halfslachtige verklaringen in de zin van: de vakbonden overdrijven, het loopt allemaal zo'n vaart niet, het is niet echt onwettelijk, ...  Ze stoppen de kop in het zand, en ontvluchten de verantwoordelijkheid die ze hebben om een propere transportsector te organiseren, waar de concurrentie eerlijk is.    Ofwel dekken ze verder sommige van hun leden in, die boter op het hoofd hebben.  Ofwel kiezen ze voor het algemeen sectorbelang.  Tot nu toe deden ze het eerste.

De middelen zijn ter beschikking...

Meer controles op de illegale cabotage, inzet van de digitale tachograaf gecombineerd met gps om die controles te optimaliseren, toepassen van de detacheringsrichtlijn, vestigingsvoorwaarden strikt toepassen om postbusfirma's te sluiten, ... Het is slechts een greep uit de voorstellen van de vakbonden om in te grijpen.  Deze voorstellen, gecombineerd met wat politieke wil, kunnen de deur van misbruik sluiten.

Historische vergissing.

De  tijd is rijp voor samenwerking.  Staatssecretaris John Crombez is bereid om mee te vechten tegen de sociale dumping en oneerlijke concurrentie.  Voor de eerste keer krijgen we gehoor bij de regering.  Het momentum is er.  Men mag zich nu niet van kamp vergissen.  Misbruiken blijven toedekken met de mantel der liefde is een grove vergissing voor zij die de transportsector een warm hart toedragen.  Wie de Belgische transportsector genegen is werkt vandaag samen in dit dossier en overstijgt de verdeeldheid.

Daarom kiezen de bonden hier voor samenwerking met de zelfstandige chauffeurs.  Daarom dringen we al maanden aan bij de grote werkgeversfederaties om samen deze pest uit te roeien.

Frank Moreels
Federaal Secretaris BTB -ABVV            

Powered by JReviews

Share, email & print